25
03 2017
2132

Aplicarea sigiliului de către organul fiscal

Evidența sigiliilor numerotate în subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat se va efectua în baza documentelor primare de strictă evidență, potrivit seriei și numărului de ordine al fiecărui sigiliu. Ghidul cu privire la procedurile de sigilare și desigilare a fost modificat și publicat în Monitorul Oficial. Astfel, în document se precizează că decizia SFS sau acțiunea funcționarului fiscal poate fi contestată la Serviciul Fiscal în decursul a 30 de zile calendaristice de la data primirii deciziei sau întreprinderii acțiunii contestate. În cazul unui dezacord cu decizia pe care SFS a emis-o pe marginea contestației, contribuabilul este în drept să se adreseze în instanța de judecată competentă. Ghidul stabilește particularitățile de sigilare/desigilare a căilor de acces la încăperi, depozite, secţii, cisterne, bunuri sechestrate etc., în cazul depistării cazurilor de încălcare a legislației fiscale pe durata exercitării atribuțiilor de serviciu în cadrul efectuării controlului fiscal. De asemenea, documentul stabilește sigilarea/desigilarea în cazul instituirii posturilor fiscale, la efectuarea inventarierii elementelor de activ şi datorii, precum și la efectuarea acțiunilor de sechestrare și indisponibilizare a bunurilor. Conform Ghidului, în procesul de sigilare pot fi utilizate următoarele tipuri de sigilii:
 • sigilii din plastic;
 • sigilii din metal – sigilii metalice tip banda/sigilii metalice tip clip;
 • sigilii cu cablu metalic multifilar;
 • sigilii reutilizabile;
 • sigiliu electronic;
 • sigiliu de securitate pe suport de hârtie;
 • sigiliul de securitate;
 • sigiliul de înaltă securitate.
Funcția și menirea sigiliilor este de a preveni riscul activităților frauduloase cu bunurile aflate la păstrare în depozite, încăperi, secţii, cisterne, seifuri, precum și înstrăinarea neautorizată a bunurilor sechestrate etc. Sigiliile au menirea de a indica asupra faptului dacă a fost sau nu efectuată o încercare de a deschide, înstrăina neautorizat obiectele care au fost sigilate. În lucrul de zi cu zi al funcționarilor fiscali este utilizat sigiliul de securitate pe suport de hârtie. Pe suprafața acestui sigiliu se aplică ștampila umedă a organului fiscal, responsabil de monitorizarea procesului de sigilare. Funcționarii fiscali pot efectua sigilarea încăperilor în baza Deciziei de inițiere a contorului fiscal (DICF), Hotărârii cu privire la executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului (HESOF) și Actului de sechestru, și/sau a ordinului emis de subdiviziunea competentă a Serviciului Fiscal de Stat. Nu se permite de a efectua sigilarea căilor de acces destinate intrărilor activelor care servesc ca domiciliu și reședință contribuabilului, cu condiția că în aceste încăperi nu se păstrează, nu se comercializează mărfuri, bunuri etc. Procedura de sigilare a încăperilor se efectuează cu folosirea mijloacelor disponibile de sigilare, astfel încât orice încercare de deschidere a căii de acces a persoanelor neautorizate să determine deteriorarea sigiliului aplicat. Funcționarii fiscali, responsabili de aplicarea sigiliului fiscal, vor întocmi după aplicarea sigiliului ”Actul de sigilare/desigilare” în două exemplare. Înainte de a fi efectuată procedura de sigilare, organul fiscal va iniția procedura de inventariere a bunurilor, aflate la păstrare în încăperi. În cazul constatării deteriorării sigiliului aplicat (ca dovadă), funcționarii fiscali vor fotografia poziția sigiliului deteriorat, cu anexarea pozelor la actul de control. Fotografiile se vor efectua cu aparate de fotografiat, procurate de către IFPS. La deteriorarea sigiliului aplicat, în mod intenționat sau din neglijență, în perioada transmiterii agentului economic la păstrare a obiectelor sigilate în cadrul efectuării unui control fiscal, sau instituirii postului fiscal, contribuabilul va fi sancționat. Procedura de desigilare a încăperilor, depozitelor, spațiilor, secțiilor, seifurilor, bunurilor sechestrate etc., ce aparțin contribuabilului, poate avea loc în următoarele situaţii:
 • Împlinirea termenului pentru care a fost efectuată procedura de sigilare;
 • în baza unei hotărâri judecătoreşti executorii;
 • transferul mărfurilor sau bunurilor din incintă în cazuri excepționale de forță majoră (incendiu, inundații, spargeri etc.);
 • ridicării sechestrului de pe bunuri, conform prevederilor Codului fiscal.
 • Desigilarea încăperilor sigilate cu sigiliul fiscal se va efectua de către funcționarii fiscali responsabili de procesul de sigilare a încăperilor cu perfectarea “Actului de sigilare/desigilare”, în două exemplare. Desigilarea încăperilor se va realiza în maximum trei zile lucrătoare.

via | www.bizlaw.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.