26
06 2015
1278

Asigurarea cu resurse umane calificate – una din principalele îngrijorări ale antreprenorilor din domeniul serviciilor

Lipsa cadrelor specializate pe piața muncii, descrepanța dintre cererea angajatorilor și oferta sistemului educațional, dar și metodele de interacțiune dintre sectorul real și autoritățile centrale sunt problemele discutate în cadrul ședinței Comitetului pentru Antreprenoriat în sfera Serviciilor al Camerei de Comerț și Industrie, care s-a întrunit joi, 25 iunie curent. Conform rezultatelor chestionarelor, ai căror respondenți au fost întreprinderile din sectorul privat, una dintre cele mai strigente probleme cu care se confruntă agenții economici, reprezintă lipsa specialiștilor calificați și necorespunderea abilităților lor cu cerințele pieței, și în special, lipsa acută de muncitori calificați, a conchis președintele Comitetului pentru Antreprenoriat în sfera Serviciilor, Larisa Șavga. Aceasta a precizat că: prin intermediul platformelor de discuții cu participarea atât a mediului de afaceri, cât și a autorităților publice putem schimba situația actuală prin contribuții la evaluarea cerințelor pieței și la realizarea nomenclatorului profesiilor, putem actualiza conținutul programelor educaționale și a curriculelor, de asemenea, putem promova profesiile conexe și formarea continuă. Vladimir Didilica, vicepreședintele Camerei de Comerț și Industrie a mulțumit membrilor comitetului pentru colaborare, subliniind că doar printr-un dialog continuu între agenții economici și instituțiile statului putem pune bazele unui viitor stabil pentru beneficiul societății, iar personalul calificat reprezintă o necesitate și investiție pentru dezvoltarea țării. Vladimir Didilica a subliniat actualitatea pentru Republica Moldova a modelului dual de învățământ, cunoscut și ca „modelul german", acesta exprimându-și încrederea că întreprinderile germane prezente în Moldova vor sprijini implemnetarea acestuia și în instituțiile de învățământ din țară. Lily Begiashvili, Managerul Proiectului „Reforma Climatului Investițional în Moldova", Corporația Financiară Internațională (IFC) a salutat prezența sectorului privat și a autorităților centrale la aceeași masă de discuții, subliind că instituțiile statului trebuie să vină în ajutorul sectorului privat, prin creearea unor grupuri de lucru focusate anume pe problema cercetării pieței muncii și pregătirea curriculelor de învățământ, adaptate la cerințele actuale, susținând astfel în ajutorul sectorului privat. Aceasta a adăugat că autoritățile centrale pot miza pe sprijinul și consultanța specialiștilor din cadrul Corporației Financiare Internaționale. Viorica Condruc, Consultant Superior în cadrul Direcţiei învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate al Ministerului Educației, a anunțat deschiderea pentru îmbunătățirea sistemului de învățământ vocațional-tehnic. Pe lângă Ministerul Educației funcționează cinci Centre de Excelență, specializate în domeniul IT, industrie, construcții și transport, ce au rolul de a dezvolta capacităţile și pregătirea specialiștilor în domeniul vocațional tehnic. De asemenea, Ministerul vine mereu în ajutorul mediului de afaceri, prin identificarea necesităților de pe piața muncii, adaptarea Standardelor Ocupaționale și oferirea specialiștilor calificați. De asemenea, în cadrul ședinței au fost create subcomitete pe domeniile Finanțe și bănci; Comerț intern; IT, Informare și publicitate; Infrastructura calității; Consultanță în afaceri; Educație, Sănătate și asigurare socială, care urmează să se întâlnească separat pe subiecte specifice fiecărui domeniu. Comitetele sectoriale reprezintă principalele platforme de dialog ale CCI cu companiile din sectoarele economiei și instituțiile publice relevante, fiind înființate de către Camera de Comerț și Industrie în comun cu Asociația Businessului European, cu susținerea Proiectului „Acordul de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (DCFTA) - informarea şi consolidarea capacităţilor agenţilor economici", finanțat de Guvernul Suediei prin intermediul Corporației Financiare Internaționale (IFC).

via | chamber.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.