09
08 2013
2925

Atenţie! De astăzi în Registrul general electronic se înregistrează facturile fiscale ce depăşesc 100 000 de lei!

La data de 09.08.2013 a intrat în vigoare Legea nr. 172 din 12.07.2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 173-176 din 09.08.2013, prin intermediul căreia se introduc următoarele modificări în Codul fiscal: În cazul în care furnizorul mărfurilor, serviciilor nu a înregistrat factura fiscală eliberată în Registrul general electronic al facturilor fiscale sau a înregistrat-o cu depăşirea termenului stabilit la art. 1181 alin. (11), cumpărătorul va avea dreptul la trecerea în cont a sumei T.V.A. în condiţiile stabilite de articolul 102 din Codul fiscal, cu informarea organului fiscal, în modul şi în termenul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, despre nerespectarea de către furnizor a prevederilor art. 1181. Atragem atenţie că această prevedere intră în vigoare din 14 septembrie 2012. Din data de 9 august 2013 factura fiscală eliberată se supune înregistrării obligatorii de către furnizorul subiect al impunerii cu T.V.A. în Registrul general electronic al facturilor fiscale, în forma şi în modul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în cazul în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu T.V.A. depăşeşte suma de 100000 lei. Factura fiscală eliberată urmează să fie înregistrată în Registrul general electronic al facturilor fiscale în termen de 10 zile lucrătoare de la data eliberării. Au fost introduse modificări în nomenclatorul mărfurilor supuse accizelor. De astăzi cota accizului pentru ţigaretele care conţin tutun (poziţia tarifară 240220) se calculează astfel: „45 lei + 24%” pentru 1000 de bucăţi/valoarea în lei. Ţinând cont de modificările introduse de prezenta lege, conform articolului 283, alineatul (4), de impozitul pe bunurile imobiliare sunt scutiţi proprietarii şi beneficiarii ale căror terenuri şi loturi de pământ sunt destinate fondului silvic; sunt destinate fondului apelor în cazul în care nu sînt antrenate în activitatea de întreprinzător. Articolul 4 din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal se completează cu alineatul (134), cu următorul cuprins: (134) Mărfurile (cu excepţia produselor petroliere) şi serviciile destinate realizării Programului „Compact”, stipulate în secţiunea 2.8 şi în anexa VI din Acordul „Compact”:
  1. se livrează pe teritoriul Republicii Moldova cu aplicarea taxei pe valoarea adăugată la cota zero;
  2. se importă cu aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată.”
Articolul 4 din Legea nr. 408-XV din 26 iulie 2001 pentru punerea în aplicare a titlului V din Codul fiscal se completează cu alineatul (131), cu următorul cuprins: (131) Prin derogare de la prevederile art. 188 alin. (4) din Codul fiscal, declaraţiile privind taxa pe valoarea adăugată depuse pentru perioadele fiscale începînd cu septembrie 2012 pînă la, inclusiv, perioada fiscală în care a fost pus în aplicare prezentul alineat vor putea fi corectate exclusiv în partea ce ţine de realizarea dreptului la trecere în cont a taxei pe valoarea adăugată conform art. 102 alin. (10) din Codul fiscal.

via contabilsef.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.