16
12 2013
2171

Atenție! Modificări la noile SNC

Stimați cititori, vă informăm că în Monitorul Oficial nr. 291-296 din 13.12.2013 au fost publicate modificările și completările la la noile Standarde Naţionale de Contabilitat aplicabile cu titlu obligatoriu din 01.01.2015.

Prezentăm modificările și compeltările efectuate:

Standardul Naţional de Contabilitate „Prezentarea situaţiilor financiare”:
  • în exemplul 1, cifra „589 000” se substituie cu cifra „419 000”;
  • în pct.64, după sintagma „se reflectă suma” se completează cu sintagma „datoriilor comerciale,”;
  • în Anexa 1, rîndul 580 sintagma „rd.440 +” se exclude;
  • în Anexa 3: rîndul 160, după sintagma „rd.140” se completează cu sintagma „+ rd.150”; rîndul 180, sintagma dintre paranteze „+ rd.150” se exclude şi se completează la sfîrşit cu sintagma „+ rd.170”;
  • Anexa nr.5 se exclude;

Standardul Naţional de Contabilitate „Creanţe şi investiţii financiare”
  • în pct.18 al cuvîntul „sau” se substituie prin „ ,”;

Standardul Naţional de Contabilitate „Cheltuieli”
  • în pct.39 cuvintele „se decontează, respectiv, la cheltuielile altor activităţi şi veniturile curente” se substituie cu cuvintele „se trec la profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenţi”;

Standardul Naţional de Contabilitate „Părţi afiliate şi contracte de societate civilă”
  • în pct.3 cuvintele „, cu excepţia angajamentelor comune sub formă de asocieri în participaţie (IFRS 11 „Angajamente comune” şi IFRS 12 „Prezentarea intereselor existente în alte entităţi”)” se exclud.

via www.contabilsef.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.