12
05 2016
1252

Au fost aprobate mai multe hotărîri privind societățile pe acțiuni cu cotă de participare a statului

Cabinetul de miniștri a operat modificarea și completarea unor hotărîri privind societățile pe acțiuni cu cotă de participare a statului și întreprinderile de stat întru realizarea cerințelor și recomandărilor Curții de Conturi. Astfel, după modificarea hotărîrii, unul și același funcționar public va putea fi membru concomitent în cel mult 5 organe de conducere ale societăților pe acțiuni și întreprinderilor de stat/municipale (consiliu de administrație, consiliul societății) și va putea fi desemnat în calitate de reprezentant al statului sau unității administrativ teritoriale doar într-o singură societate comercială. Anterior același funcționar public putea fi desemnat în 9 organe de conducere. Suma anuală destinată acțiunilor de filantropie (binefacere) și sponsorizare va fi limitată la 2 la sută din profitul net obținut în anul precedent celui gestionar, dar nu mai mult de 400 000 de lei. Sponsorizarea de către întreprinderile de stat și societățile pe acțiuni cu cotă majoritară de stat va fi interzisă în cazul în care entitatea a obținut pierderi sau plățile nu se efectuează din profitul net. Potrivit proiectului aprobat de Executiv, în cazul acordării ajutorului de stat, Ministerul Economiei va examina ”doar propunerile însoțite de decizia Plenului Consiliului Concurenței”. Agenția Proprietății Publice a fost obligată să prezinte Guvernului și Ministerului Finanțelor, pînă la 1 august al fiecărui an, informația detaliată privind distribuția profitului net de către societățile pe acțiuni și întreprinderile de stat.

via | moldpres.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.