24
01 2015
962

Austria finanţează cursurile de instruire pentru angajaţii Apă-Canal

Institutul de formare a capacităţilor profesionale (IFCP) în comun cu asociaţia Moldova Apă-Canal (AMAC) organizează cursuri de perfecţionare pentru 140 de muncitori din sectorul apă şi canalizare. Cursurile sunt parte componentă a proiectului moldo-austriac "Consolidarea capacităţilor furnizorilor de pregătire profesională în sectorul apă şi canalizare în Republica Moldova 2013-2016", finanţat de Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) din mijloacele Cooperării Austriece pentru Dezvoltare (ADC) şi implementat de către IFCP. Scopul cursurilor este de a creşte nivelul profesional al muncitorilor calificaţi pentru a îmbunătăţi performanţa la locul de muncă şi de a-i familiariza cu utilaje moderne şi tehnologii performante din ramură. Pentru asigurarea calităţii instruirii formabililor a fost dotat un laborator practic cu echipament modern în valoare de circa 1 mil. lei din resursele financiare ADA.

via | www.tv7.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.