11
02 2015
1235

Austria sprijină studiile de calitate ale specialiștilor în domeniul TIC

Joi, 12 februarie, începînd cu ora 14.30, în incinta Școlii Profesionale nr. 6 din Chișinău (str. Alba-Iulia 75/7) va avea loc evenimentul de inaugurare a Laboratorului performant dedicat pregătirii specialiştilor TIC, creat cu suportul Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA), informează Noi.md. Evenimentul se desfășoară în cadrul Proiectului „Îmbunătăţirea calității învățămîntului vocaţional-tehnic în domeniul TIC”, implementat cu suportul ADA, și face parte dintr-o serie amplă de acțiuni, inițiative și eforturi dedicate transformării efective a pregătirii specialiștilor TIC în cadrul a 4 colegii și 2 școli profesionale pilot. Laboratoare similare au fost sau vor fi lansate în perioada imediat următoare în cadrul celorlalte 5 instituţii în care este implementat proiectul: Colegiul de Informatică din Chișinău, Colegiul Financiar-Bancar, Colegiul Politehnic din Bălți, Colegiul Industrial-Pedagogic din Cahul, Școala Profesională nr. 5 din Bălţi. Suma investită în crearea laboratoarelor este de 140 de mii de euro, investiția totală în proiect fiind de peste 500 de mii de euro timp de 3 ani. Laboratoarele dotate cu echipament performant şi instrumentar modern vor susţine şi conferi eficienţă procesului de instruire, contribuind la dezvoltarea unor abilităților practice indispensabile pentru angajarea tinerilor în cîmpul muncii. La evenimentul de inaugurare vor participa Igor Grosu, viceministru al Educaţiei, Gerhard Reiweger, ambasadorul Austriei în Republica Moldova, Gerhard Schaumberger, șef al Biroului Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare în Republica Moldova, Ana Chiriţa, director executiv al Asociaţiei Naţionale a Companiilor din Domeniul TIC, Rima Bezede, preşedinte al Centrului Educațional PRO DIDACTICA şi Emil Șpac, directorul Școlii nr. 6 din Chișinău. În cadrul Școlii Profesionale nr. 6 tinerii au posibilitatea să studieze din 2014 o meserie nouă – operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor. După absolvirea acesteia, tinerii vor beneficia de şanse reale de angajare în cîmpul muncii, atît în cadrul companiilor din domeniul TIC, cît şi în orice alt sector al economiei. Ei vor putea realiza activități ce țin de instalarea, repararea şi întreţinerea echipamentelor de telecomunicaţii, echipamentelor de transmisie de date, cablurilor, antenelor, precum şi repararea, montarea şi întreţinerea calculatoarelor etc. Iniţiativa de introducere a meseriei a fost realizată în cadrul proiectului menționat și a fost determinată de cererea tot mai mare de muncitori calificaţi în domeniul TIC, dar şi de necesitatea de a adapta cunoştinţele şi abilităţile practice la solicitările reale ale angajatorilor. Proiectul „Îmbunătăţirea calității învățămîntului vocaţional-tehnic în domeniul TIC” și-a propus să contribuie la o transformare majoră a procesului de instruire în instituțiile vocațional-tehnice și a reușit să atingă acest scop prin intermediul unei cooperări active și eficiente între reprezentanții sectorului educațional și industriei TIC. Începînd cu 2014, elevii din instituțiile pilot studiază conform unui curriculum modernizat, elaborat în colaborare cu sectorul privat, avînd posibilitatea să acumuleze cunoștințele și să dezvolte competențele pertinente pentru o angajare rapidă în cîmpul muncii. Procesul didactic a căpătat valoare adăugată grație participării profesorilor din colegiile și școlile selectate în cadrul numeroaselor instruiri, inclusiv stagii desfășurate în companiile private, dar și a asigurării condițiilor tehnice optime prin crearea unor laboratoare moderne, dotate cu echipamentele și produsele software de ultimă oră. Corelarea cunoștințelor teoretice cu sarcinile reale și dezvoltarea abilităților practice va fi posibilă în cadrul unui program de stagiere special conceput și desfășurat pentru elevii din cele 6 instituții. Astfel, în perioada martie-iunie 2015, circa 70 de tineri din ultimul an de studiu vor efectua stagii în cadrul a 10 companii din domeniul TIC, beneficiind de oportunitatea de a obţine experienţă utilă şi relevantă aspiraţiilor lor de carieră. „Ne bucurăm că prin acest proiect și noul curriculum tineretul a primit instrumentarul necesar pentru a putea exersa din plin această meserie interesantă pe piața muncii”, a menționat Gerhard Reiweger, ambasadorul Austriei în Republica Moldova. Proiectul „Îmbunătăţirea calității învățămîntului vocaţional-tehnic în domeniul TIC” se desfăşoară în perioada 1 decembrie 2012 – 31 mai 2015 şi este implementat de către Centrul Educațional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Naţională a Companiilor din Domeniul TIC, cu suportul financiar al Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare şi în strînsă colaborare cu Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova.

via | www.noi.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.