09
09 2016
722

Banca Mondială va oferi RM un grant de $300 mii pentru dezvoltarea bazei de date ce ţine de necesităţile pieţei muncii

Această platformă va fi utilizată în scopul perfecţionării sistemului de pregătire profesională. Guvernul a aprobat iniţierea negocierilor şi semnarea acestui acord de grant cu Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Asociaţia Internaţională de Dezvoltare, care fac parte din grupul Băncii Mondiale. Potrivit Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, în prezent există un decalaj mare dintre cererea şi oferta de pe piaţa forţei de muncă, iar lipsa braţelor de muncă calificate este una din principalele bariere în dezvoltarea afacerilor. În Moldova este şi un nivel scăzut de ocupare a forţei de muncă şi o productivitate joasă a muncii. În context, Banca Mondială este gata să ajute guvernul să apropie sistemul educaţiei profesionale la necesităţile pieţei, contribuind la crearea noilor locuri de muncă. Scopul proiectului pentru care BM alocă un grant de $300 mii constă în susţinerea Moldovei în îmbunătăţirea datelor statistice şi capacităţilor analitice de planificare, adoptare a deciziilor şi monitorizare a politicilor de corelare a sistemului de pregătire profesională la necesităţile pieţei muncii. În cadrul proiectului urmează să fie elaborat şi implementat un modul special, care va permite identificarea barierelor ce apar la angajare, specificul mobilităţii georgrafice de pe piaţa muncii, dar şi abilităţile necesare. Beneficiari ai grantului vor fi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă, Biroul Naţional de Statistică.

via | infomarket.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.