26
07 2016
2124

Banca Socială desfășoară o nouă licitație de vinzare a bunurilor gajate

Banca Socială, în proces de lichidare, organizează o nouă licitație “cu strigare” a bunurilor gajate. Aceasta va avea loc marţi, 9 august, ora 11:00. La vînzare vor fi scoase clădiri, autoturisme, terenuri și cota parte în un şir de companii. DETALII: Lot nr.1 – Clădire administrativă cu suprafața 208,6 m.p. (nr. cadastral 6401402.334.01) înclusiv bunuri mobile înstalate,depozit cu suprafața 15,9 m.p. (nr. cadastral 6401402.334.02), garaj cu suprafața 45,7 m.p. (nr. cadastral 6401402.334.03), garaj cu suprafața 41,9 m.p. (nr. cadastral 6401402.334.04), cu teren aferent cu suprafața 0,1007 ha (nr. cadastral 6401402.334), amplasate pe adresa r-l Orhei, or. Orhei, str. Scrisului Latin, 2/a. Preț inițial – 4 583 430 lei. (BS097) Lot nr.2 – Construcție comercială cu suprafața 392,5 m.p. (nr. cadastral 9601214.179.01) înclusiv bunuri mobile înstalate, și terenul aferent cu suprafața 0,052 ha (nr. cadastral 9601214.179), amplasate pe adresa UTA Găgăuzia, mun. Comrat str. Lenina, 207. Preț inițial – 4 050 000 lei. (BS095) Lot nr.3 – ½ construcției cu suprafața 690,0 m.p. (nr. cadastral 6701205.090.01)înclusiv bunuri mobile înstalate, 1/3 terenului aferent cu suprafața 0,318 ha (nr. cadastral 6701205.090), și garaj cu suprafața 25,9 m.p. cu nr.cadastral 6701205.090.02, amplasate pe adresa r-nul Rezina, or. Rezina, str. Mihai Eminescu, 2. Preț inițial – 2 941 000 lei. (BS098) Lot nr.4 – Încăperi comerciale cu suprafața 283,7 m.p.înclusiv bunuri mobile înstalate, cu nr. cadastral 4101208.070.01.025, amplasate pe adresa r-nul Edineț, or. Edineț, str. Independenței, 108 nr.25, și garajuri: nr.cadastral 4101202.070.02.346 cu suprafața 28,7 m.p., amplasat pe adresa or. Edineț, str. Șoseaua Bucovina, 19/9 nr. 346; nr. cadastral 4101208.075.02.001 cu suprafața 26,0 m.p., amplasat pe adresa or. Edineț, str. Mihai Eminescu,2/a. Preț inițial – 3 000 000 lei. (BS104) Lot nr.5 – Construcție administrativă cu suprafața 1 937,3 m.p. înclusiv bunuri mobile înstalate (nr. cadastral 0300304.014.01, teren aferent cu suprafața 0,3222 ha (nr.cadastral 0300304.014), garaj cu suprafața 213,4 m.p. (nr cadastral 0300304.014.02, amplasate pe adresa mun. Bălți, str. Păcii, 21. Preț inițial – 12 100 000 lei. (BS048) Lot nr.6 – Încăperi comerciale cu suprafața 443,4 m.p. (nr. cadastral 0100113.102.01.150), amplasate pe adresa mun. Chișinău, bd. Dacia, 46. Preț inițial – 10 085 400 lei. (BS110) Lot nr.7 - Autoturism Cadillac Escalade, anul 2011, numărul de înmatriculare–CBS 011, mun. Chişinău. Preţ iniţial – 519 210 lei. (BS035) Lot nr.8 - Cota parte din capitalul social al SIG GARANTINVEST SRL (IDNO - 1005600009335) în mărime – 9,9211%. Preț inițial – 925 600 lei. (BS085) Lot nr.9 - Pachetul de 5 acțiuni ordinare nominative de clasa I cu drept de vot(ISINMD14VALO1009) ceea ce constituie 1,2626% din acțiunile emitentului SA “Depozitariul Național de Valori Mobiliare al Moldovei” (IDNO - 1003600012333). Preț inițial – 200 250 lei. (BS086) Lot nr.10 - Cota parte din capitalul social al SRL Moldmediacard (IDNO-1002600056187) în mărime – 31,7%. Preț inițial–4 690 000 lei. (BS079) Lot nr.11 - Cota parte din capitalul social IM Biroul de credit SRL(IDNO-1008600017816) în mărime–8,9311%.La licitație sînt invitate personaele care corespund cerinţelor faţă de asociaţii birourilor istoriilor de credit, stipulate în art. 16 alin. (2) subalin.(2) lit. (b) din Legea nr. 122-XVI din 29.05.2008 privind birourile de credit şi Capitolul II din Regulamentul privind licenţierea activităţii biroului istoriilor de credit, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 7/4 din 20 februarie 2009. Preț inițial – 3 830 124 lei. (BS080) Lot nr.12 - Cota parte din capitalul social al ”Bursa de Valori a Moldovei” S.A.(IDNO 1003600004978) în mărime – 2,5641 %. Preț inițial – 419 458 lei. (BS114) Lot nr.13 - Două terenuri: 1) nr.cadastral 0121104.1588, cu suprafaţa 0,04 ha, amplasat pe adresa mun. Chişinău, or. Durleşti, str-la Codrilor 1, 64; 2) nr.cadastral 0121104.1589, cu suprafaţa 0,04 ha, amplasat pe adresa mun. Chişinău, or. Durleşti, str-la Codrilor 1, 66. Preţ iniţial – 504 000 lei. (BS094) Condițiile pentru participare la licitație:
  1. Cerere
  2. Dovadă achitării acontului în marime de 10% din prețul inițial, și
  3. taxei de participare în marime de 100 lei pentru loturi cu preţ de la 100 000 lei pînă la 1 000 000 lei şi 500 lei pentru loturi cu preț mai mare de 1 000 000 lei
  4. Document de identitate, extras de la C.Î.S., procura specială.
Rechizitele bancare: B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcalab 55, c/f 1002600035719, BSOCMD2X, cont pentru achitarea avansului pentru participare la licitație – MD84BS000000000280570332, cont pentru achitarea taxei de participare la licitație – MD90BS000000000280570321. Termenul limită pentru depunerea cererilor de participare este data de 08.08.2016, ora 16-00. Înregistrarea participanților se încheie cu 10 min. înainte de începutul licitației.Licitația va avea loc la oficiul al B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A.– în proces de lichidare pe adresa: mun. Chișinău, str. V. Pîrcalab, 55. Informații suplimentare la tel 068 88 18 18, cuznetov@socbank.md – Șef al Secției Realizarea Activelor B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. – în proces de lichidare Iurii Cuznețov. www.bancasociala.md , vzaloge.md.

via | www.bani.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.