07
06 2016
1254

Banca Mondială va ajuta Moldova la modernizarea sistemului de administrație fiscală

Consiliul de Directori Executivi al Băncii Mondiale a aprobat un împrumut în sumă de 20 milioane dolari SUA (7.42 milioane dolari SUA împrumut AID şi 12.58 milioane dolari SUA împrumut BIRD), acordat Republicii Moldova, pentru Proiectul de modernizare a administrației fiscale, care va sprijini restructurarea fundamentală a sistemului administrației fiscale prin intermediul implementării unui sistem fiscal centralizat și unificat cu scopul de a îmbunătăți colectarea impozitelor, conformarea fiscală și serviciile pentru contribuabili. În ultimii ani Moldova a realizat progrese substanțiale în reducerea timpului necesar pentru achitarea impozitelor: conform raportului Doing Business 2016, în Moldova este nevoie de 185 ore pentru a pregăti, depune și achita impozitele (circa 21 plăți pe an) în comparație cu media de 234,3 ore în regiunea Europei și Asiei Centrale (20,5 plăți pe an) și 175,4 ore în OECD (11,8 plăți pe an). Această reducere a volumului de lucru pentru contribuabili a fost realizată prin introducerea sistemului de declarații electronice, a plăților în regim online pentru unele impozite și reducerea numărului de declarații. Cu toate acestea, colectările de venituri fiscale au manifestat o tendință mai puțin pozitivă. Colectările de venituri ca parte din PIB au scăzut timp de trei ani la rând, atingând în 2014 valoarea cea mai joasă dintr-o perioadă de cinci ani, 30,2 procente din PIB. Performanța proastă este în mare parte o consecință a constrângerilor structurale și de capacitate din cadrul administrației fiscale. Mai mult decât atât, serviciile pentru contribuabili sunt complicate de lipsa transparenței în privința regulilor și procedurilor. Contribuabilii consideră administrația fiscală ca fiind ineficace și coruptă. 46 procente din companiile de afaceri și 40 procente din gospodăriile casnice care au participat în sondajul Transparency International din 2015 au raportat că deseori sunt necesare plăți neoficiale pentru a rezolva diverse probleme cu inspectoratele fiscale și au estimat că suma totală a mitelor plătite inspectoratului fiscal de către companiile de afaceri în 2012 este de 32,4 milioane lei (2,54 milioane USD). Reprezentanți ai mediului de afaceri, intervievați în cadrul etapei de identificare a proiectului, s-au plâns pe lipsa transparenței în privința chestiunilor fiscale, lipsa unor îndrumări clare cu privire la politicile și procedurile fiscale, lipsa clarității în privința regulilor și procedurilor referitoare la audituri și apeluri și pe accesul limitat la informațiile despre procesul de apel ca fiind problemele principale care contribuie la riscuri sporite legate de guvernare în administrația fiscală din Moldova. Obiectivul Moldovei este un serviciu fiscal computerizat modern, unde fiecare poate vedea regulile și acționează conform lor”, a declarat Alexander Kremer, Directorul de țară al Băncii Mondiale pentru Moldova. „Rezultatul va consta în mai puține complicații pentru contribuabil și mai multe impozite colectate pentru școli, medicamente și drumuri. Inspectoratul Fiscal de Stat al Republicii Moldova va fi agenția implementatoare a proiectului.

via | www.worldbank.org

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.