15
02 2016
723

BEM scoate la licitație cota deținută în cadrul unei companii

Banca de Economii, aflată în proces de lichidare, scoate la licitație cota parte deținută în cadrul companiei „Moldmediacard” SRL, o companie de procesare a plăților cu carduri.

Pentru 13,06 la sută din capitalul „Moldmediacard” SRL, lichidatorul solicită un preț inițial de 7,545 milioane de lei.

Compania de procesare a plăților cu carduri a fost fondată de Banca Socială, Eurocreditbank, Moldova-Agroindbank și Banca de Economii și mai desfășoară activități precum

  • Alte activităţi auxiliare ale instituţiilor financiare;
  • Consultaţii în domeniul sistemelor de calcul;
  • Întreţinerea şi repararea maşinilor de birou şi a tehnicii de calcul;
  • Prelucrarea datelor;
  • Reproducerea pe suporţi a înregistrărilor cu caracter informatic.


Licitația va fi organizată pe data de 26 februarie 2016, ora 11.00, la adresa: mun. Chişinău, str. Columna 115, sala de ședințe.

Pentru a participa la licitaţie participanţii sunt obligaţi:

1. Să achite acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie şi 50 lei taxa de participare la licitaţie, la următoarele conturi:

2805900498000043 – taxa de participare la licitaţie,

2805900498000044 – acont pentru participare la licitarea lotului,

BIC (codul Băncii): BECOMD2X.

NOTĂ: Este necesar, ca la efectuarea plăţilor să fie distinct şi amplu comunicată informaţia despre plătitorul de mijloace băneşti.

2. Să prezinte pînă pe data de 25.02.2016, la adresa mun. Chişinău, str. Columna 115, anticamera:

  • cererea de participare la licitaţie (care se întocmeşte la bancă conform modelului);
  • documentul de plată care confirmă depunerea acontului/aconturilor şi taxei de participare la licitaţie, la conturile sus-indicate;
  • copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului);
  • documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele şi pe contul persoanei fizice/juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, contractele de vînzare-cumpărare, actele de predare-primire, şi anume:


procura autentificată notarial;

hotărîrea organului de decizie a persoanei juridice, autentificată notarial, privind participarea companiei la licitaţia respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta, datele de identificare şi împuternicirile acesteia.

Informaţii suplimentare, despre comercializare pot fi obţinute la tel.: 022-218-026; 022-218-027 sau pe site-ul Băncii:www.bem.md, compartimentul Anunțuri.


via | bani.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.