19
01 2015
902

BERD va majora cota-parte în capitalul Victoriabank pînă la 50 la sută

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) este dispusă să majoreze pînă la 50 la sută cota-parte în capitalul statutar al băncii comerciale „Victoriabank” – a treia după mărime bancă în Moldova – în vederea eficientizării gestionării corporative a băncii și menținerii indicatorilor financiari ai acesteia la niveluri înalte, relatează NOI.md. După cum se menționează în comunicatul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BERD, care în prezent deține cota de 15,06 la sută din capitalul acționar al „Victoriabank”, a depus cererea pentru majorarea acesteia pînă la 50 la sută. Această solicitare a fost aprobată de regulator. Totodată, BERD nu a stabilit, deocamdată, parametrii exacți pentru majorarea pachetului său, acestea depinzînd de situația de pe piață. BERD a declarat că întreprinde aceste măsuri în legătură cu suspendarea de către instanța judecătorească a împuternicirilor Consiliului de administrație al băncii „Victoriabank”, în urma căreia acționarii, inclusiv BERD, nu pot influența gestionarea corporativă a „Victoriabank”. Directorul departamentului BERD pentru instituții financiare din Moldova, Belarus, Ucraina și Balcanii de Vest, Henry Russell, a menționat că scopul BERD este să majoreze semnificativ cota sa de participație în capitalul „Victoriabank”. „Acest fapt ne va permite să restabilim guvernanța corporativă la această bancă de importanță sistemică și să asigurăm ca activitatea ei să rămînă independentă, profesionistă și orientată spre succes comercial”, a spus el. BERD a devenit acționar al „Victoriabank” în 1995, alături de fondatorii băncii, pentru a sprijini o bancă locală, care activa în baza principiilor comerciale, în conformitate cu înalte standarde de gestiune corporativă și etică în afaceri. Acest scop a fost zădărnicit în 2006, atunci cînd controlul asupra Consiliului de administrație al „Victoriabank” a trecut la un grup de acționari netransparenți, inacceptabili pentru BERD și alți acționari. „Problemele ce țin de transparență și guvernanță în sectorul bancar din Moldova, împreună cu un sistem judiciar slab, au implicații negative asupra investițiilor și a stabilității sectorului financiar”, a adăugat Henry Russell. „Vom continua să lucrăm îndeaproape cu Guvernul și autoritățile de reglementare din Moldova pentru a asigura ca doar investitorii transparenți, respectabili și demni de încredere să poată deține acțiuni la «Victoriabank» și în băncile din țară. Sectorul bancar trebuie să servească economia țării, și nu interesele unor grupuri netransparente”, a specificat el. Anul trecut, Guvernul Moldovei a întreprins măsuri de reformare a mediului de afaceri și îmbunătățire a calității gestiunii, inclusiv în sectorul bancar. Conform Memorandumului de înțelegere semnat cu BERD, părțile au convenit să creeze un registru unic și universal, absolut transparent al acțiunilor băncilor moldovenești. Acesta va permite investitorilor, creditorilor, mass-mediei și publicului larg să acceseze informații cu privire la proprietarii finali ai băncilor. După o serie de tranzacții netransparente cu acțiunile băncilor, BERD – anterior un creditor major al sistemului bancar din Moldova – a suspendat noile afaceri cu băncile deținute de acționari netransparenți. Finanțarea BERD pentru sectorul bancar a scăzut de patru ori – de la peste 40 de milioane de euro în 2010 pînă la puțin peste 10 milioane de euro în 2014. Alte instituții financiare internaționale care, împreună cu BERD, reprezintă cea mai importantă sursă de finanțare pe termen lung pentru sistemul bancar din Moldova – de asemenea au sistat finanțarea instituțiilor financiare locale, care aparțin proprietarilor netransparenți.

via | www.noi.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.