26
10 2016
716

BNM: Băncile sînt destul de bine capitalizate, însă se confruntă cu unele probleme legate de creditele neperformante

Activele băncilor au înregistrat în nouă luni ale acestui an creștere, instituțiile financiare sînt destul de bine capitalizate, însă se confruntă cu unele probleme legate de nivelul creditelor neperformante. Se menține tendința de diminuare a activității de creditare, astfel apreciază situația financiară a sectorului bancar în nouă luni Banca Națională a Moldovei (BNM). Trei bănci, care dețin 64,7 la sută din activele sectorului bancar, respectiv Moldova Agroindbank, Victoriabank și Moldindconbank se află sub supraveghere intensivă „pînă la soluționarea problemelor existente în aceste bănci”, structura netransparentă a acționarilor și angajarea în operațiuni de creditare cu risc sporit. Cele trei bănci se află din 11 iunie 2015 sub supraveghere specială, care după modificarea recentă a legislației a fost substituită cu supravegherea intensivă. Pentru fiecare din băncile menționate, BNM a creat comisii de supraveghere care analizează situația financiară, tranzacțiile, agenda organelor de conducere, participă la ședințele lor, emite recomandări referitor la activitatea acestor bănci. Băncile au fost obligate, după efectuarea unui studiu de diagnostic, să înlăture toate neajunsurile identificate pînă la sfîrșitul anului 2016. În luna august 2016, Moldova Agroindbank și Victoriabank au prezentat Băncii Naționale Planurile de acțiuni de remediere, care au fost examinate și avizate pozitiv. De asemenea, în vederea asigurării transparenței acționarilor, BNM monitorizează permanent respectarea de către acționari a exigențelor de calitate prevăzute de legislația Republicii Moldova. BNM se referă în comunicatul difuzat la suspendarea unui grup de acționari ai Moldova Agroindbank, care au acționat concertat și au deținut 39,58 la sută din acțiunile băncii, fără a dispune de permisiunea prealabilă scrisă a BNM, precum și la suspendarea recentă pe aceleași motive a unui grup de acționari ai Moldindconbank care dețin o cotă substanțială în capitalul social al băncii, în mărime de 63,89 la sută. Activele totale ale sectorului bancar din RM se ridică la 72,7 mld. lei, în creștere cu 5,7 la sută comparativ cu finele anului precedent, mai constată BNM. Portofoliul de credite brut, care constituie 50 la sută în totalul activelor, s-a micșorat pe parcursul a nouă luni ale anului 2016 cu 4,8 la sută. De asemenea, s-a redus și volumul total al creditelor noi acordate cu 12,3 la sută faţă de perioada similară a anului precedent. Micșorarea este cauzată de situația economică din țară, de lipsa cererii la credite, precum și de rata medie a dobînzii înaltă la credite, apreciază banca centrală. Potrivit acesteia, ponderea creditelor neperformante (substandard, dubioase și compromise) în totalul creditelor a crescut cu 5,8 puncte procentuale față de finele anului precedent, pînă la 15,8 la sută. Indicatorul menționat variază de la o bancă la alta, valoarea cea mai mare alcătuind 32,9 la sută. Cele mai mari dinamici ascendente ale creditelor neperformante au fost înregistrate de băncile aflate sub supraveghere intensivă (specială), inclusiv ca urmare a cerințelor emise de către BNM privind reclasificarea creditelor. Banca Națională mai afirmă că există riscul că în unele bănci capitalul poate fi insuficient pentru acoperirea potențialelor pierderi în cazul deteriorării în continuare a calității activelor. Băncile au obținut per total un profit de 1,4 mld. lei, în creștere cu 2,1 la sută. Soldul depozitelor a crescut cu 8,1 la sută în nouă luni și a constituit 54,3 mld. lei, dintre care 68,9 la sută reprezintă depozitele persoanelor fizice.

via | moldpres.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.