01
02 2021
219

BNM: decizia de politică monetară

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis să mențină la același nivel valorile principalelor instrumente de politică monetară. Astfel, rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt este în continuare de 2,65 % anual.

De asemenea, rămân neschimbate ratele de dobândă la creditele și depozitele overnight - 5,15% și, respectiv, 0,15% anual.

Totodată, se menține norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă - 32,0% din baza de calcul, precum și norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă - 30,0 % din baza de calcul.

Hotărârea este orientată spre menținerea condițiilor monetare, prielnice pentru susținerea cererii interne, a procesului de creditare și a activității economice.

Astfel, în contextul măsurilor de politică monetară adoptate anterior, pentru al doilea trimestru consecutiv, se atestă o înviorare a creditării - volumul creditelor noi acordate în moneda națională a crescut cu 10,2% în termeni anuali.

Decizia  a fost luată pe fundalul riscurilor dezinflaționiste manifestate în continuare, generate de mai mulți factori. Printre acestea se enumeră impulsul fiscal insuficient, în cazul limitării accesului la finanțarea externă. Totodată, se anticipează  îmbunătățirea sentimentului consumatorilor și agenților economici,  refacerea agriculturii după un an secetos și restabilirea parțială a cererii externe.

În cadrul ședinței, a  fost aprobat, de  asemenea, Raportul asupra inflației nr.1, 2021, care urmează să fie publicat la 5 februarie 2021, conform calendarului aprobat.

BNM subliniază necesitatea monitorizării continue a situației macroeconomice și la momentul oportun, fără a prejudicia obiectivul său fundamental, va veni cu măsurile necesare în susținerea unui sistem bancar viabil și stabil.

Evoluţia ratelor dobânzilor principalelor instrumente de politică monetară


via | www.bnm.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.