18
12 2013
1296

Bugetul a trecut de prima şi a doua lectură

Legea Bugetului de stat pe anul 2014 a fost votată, în prima şi a doua lectură, la venituri în sumă de 25,7 miliarde de lei, la cheltuieli în valoare de 28,1 miliarde de.lei şi un deficit de 2,4 miliarde de lei. Deficitul bugetului de stat pe 2014 se preconizează că nu va depăşi 2,3 la sută din Produsul Intern Brut, mai mic decât cel estimat pentru anul curent. Se estimează că până la finele anului 2013, politica bugetar – fiscală va rămâne una prudentă, iar deficitul bugetar nu va depăşi 2,35% în PIB. Cea mai mare parte, 66,5 la sută, a deficitului bugetului de stat pentru 2014 reprezintă cheltuielile pentru proiectele finanţate din surse externe. Bugetul de stat a fost construit pe o creştere a economiei cu 4 la sută, o rată a inflaţiei de 4,7, o creştere a exporturilor cu 8,5 la sută şi a importurilor cu 8,0 la sută şi un curs de schimb valutar de 13,06 lei pentru un dolar SUA. Ministrul apreciază bugetul drept unul conservator-realist, în timpul ce unii deputaţi îl apreciază drept populist-social. Deficitul urmează să fie acoperit din surse externe precum granturi şi împrumuturi – 1,54 miliarde de lei; din privatizarea bunurilor de proprietate publică – 240 de milioane de lei, şi surse interne precum valori imobiliare de stat emise pe piaţa finală, răscumpărarea valorilor mobiliare de stat emise pentru asigurarea stabilităţii financiare – 430 de milioane de lei. Proiectul prevede ca în anul 2014 la bugetul de stat se preconizează acumularea veniturilor în sumă totală de 25,7 mlrd.lei cu o creştere faţă de anul 2013 – de 3,2 mlrd.lei sau cu 14,1 %. Din totalul veniturilor bugetului de stat 85,0 % le vor constitui cele fiscale, 1,6 % – cele nefiscale, 2,7% – mijloace speciale, 1,5% – fondurile speciale şi 9,2% – granturile. Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2014 pe toate componentele se estimează la 28,0 mlrd.lei sau cu 18,9 % mai mult decît cheltuielile aprobate pe anul 2013. Pentru asigurare şi asistenţa socială se vor aloca 17,9% din totalul de cheltuieli, pentru ocrotirea sănătăţii – 10,5%, pentru transporturi şi gospodăria drumurilor – 9,2%, pentru învăţămînt – 12,2%, pentru menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională – 7,5%, pentru agricultură, gospodăria silvică şi gospodăria apelor – 6,8% , pentru servicii de stat cu destinaţie generală – 5,0%. Bugetul pentru 2014 mai prevede majorări graduale de salarii pentru angajaţii din sectorul justiţiei. Totodată, se prevăd majorări de salarii de circa 20% în 2014 şi pentru angajaţii din domeniul culturii şi sportului, precum şi începînd cu 1 octombrie 2014 salariul pentru prima categorie de salarizare se va majora de la 900 la 1000 de lei lunar, ceea ce reprezintă 15 la sută din salariu, precum şi majorarea cuantumului burselor de studii pentru elevi, studenţi şi doctoranzi cu 10%. Soldul datoriei de stat la situaţia din 31 decembrie 2014 va constitui 25,9 miliarde lei, cu o majorare de 1,8 miliarde lei faţă de 31 decembrie 2013. Raportat la PIB, soldul datoriei de stat la sfîrşitul anului 2014 va fi de 24,5%, ceea ce este cu 0,2 % p.p mai puţin decît suma estimată la finele anului 2013.

via abcnews.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.