16
06 2015
967

Calitatea serviciilor prestate de către notari va fi verificată

Calitatea serviciilor prestate de către notari va fi verificată. În acest sens, cabinetul de miniștri a aprobat astăzi un proiect de lege cu privire la organizarea activităţii notarilor, care are drept scop reformarea notariatului şi redarea independenţei acestuia, informează Unimedia.

Astfel, noul proiect de lege propune determinarea clară şi fără rezerve a statutului notarului, notarului stagiar, condiţiile de admitere în profesie, încetării activităţii notariale, dar și stabilirea temeiurilor şi tipurilor de răspundere a notarilor, sancţiunile şi modul de aplicare a acestora.

De asemenea, documentul prevede crearea Camerei Notariale ca organ de autoadministrare și reprezentare a profesiei. Aceasta va avea un organ suprem — Adunarea generală a notarilor, în competenţa căreia va fi alegerea membrilor consiliului, preşedintelui, aprobarea bugetului, statutului Camerei, Codului deontologic al notarilor, și un organ executiv — Consiliul Camerei.

Pentru a asigura independenţa notarilor, a spori calitatea activităţii notariale prestate, dar și pentru a respecta drepturile și libertăţile persoanelor se propune divizarea funcţiilor de supraveghere între Camera Notarială și Ministerul Justiţiei.

Camera Notarială va fi un organ de autoadministrare şi apărare a profesiei, iar Ministerul Justiţiei va exercita funcţia de control al notarilor și de promovare a politicilor în domeniu. De asemenea, pe lângă Ministerul Justiţiei urmează să fie constituite Comisia de licenţiere şi Colegiul disciplinar — instrumente de realizare a controlului asupra calităţii serviciului public prestat.

La baza elaborării actualului proiect de lege au stat lacunele actualei legislații cu privire la notariat: lipsa unor criterii clare şi bine determinate de stabilire a numărului necesar de notari, a notarilor stagiari; admiterea în profesie; modul de percepere a plăţilor; lipsa unui organ profesional al notarilor care ar asigura organizarea şi autoadministrarea activităţii profesionale a notarilor.

Proiectul de lege urmează să fie examinat de către Parlament.


via | unimedia.info

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.