12
08 2014
1218

Camera de Comerț și Industrie anunță operatorii economici că informațiile privind emiterea certificatelor de forță majoră pot fi consultate pe site-ul CCI

Agenții economici care au nevoie de certificate ce atestă evenimentele de forță majoră pot găsi toată informația necesară referitor la procedura de obținere a certificatelor de forță majoră pe site-ul CCI www.chamber.md, la rubrica forță majoră. Prin "forţa majoră" se înţelege împrejurarea de fapt, imprevizibilă şi de neînlăturat care împiedică, în mod obiectiv şi fără nici o vină din partea debitorului, executarea obligaţiei contractuale a acestuia. Conform art.4 lit.g) al Legii nr.393-XIV din 13.05.99 cu privire la Camera de Comerţ şi Industrie, art.8, pct.11 din Statutul CCI şi Regulamentului privind eliberarea certificatului ce atestă evenimentul de forţă majoră din 21.12.2004, la solicitarea scrisă a agenţilor economici Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova constată şi confirmă evenimentele de forţă majoră în relaţiile dintre subiecţii activităţii de întreprinzător, produse pe teritoriul Republicii Moldova. Calificarea juridică a circumstanțelor de forță majoră se efectuează în fiecare caz în parte, în dependenţă de situaţia concretă. Totodată, exonerarea de răspundere ţine exclusiv de competenţa instanţei de judecată. Întreprinzătorii interesați pot afla informații detaliate și la nr. de tel: (022) 23 52 88, 067439855.

via www.chamber.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.