15
07 2015
1295

Certificarea produselor și promovarea acestora pe piața externă - principala provocare a antreprenorilor din industria textilă

Certificarea produselor textile și promovarea acestora pe piața europeană, prevederile Convenției Pan Euro Med în domeniul textilelor și statutul de agent economic autorizat au fost principalele subiecte discutate în cadrul ședinței comitetului pentru Antreprenoriat în Industrie, ce a avut loc marți, 14 iulie la sediul Camerei de Comerț și Industrie. Prin înființarea acestor comitete, CCI și-a propus să creeze platforme de discuții ce facilitează interacțiunea dintre sectorul real al economiei și autoritățile guvernamentale. În acest context invit ambele părți să se implice activ, pe de o parte agenții economici care întâmpină anumite probleme, având posibilitatea să se familiarizeze cu agenda de activități și inițiative lansate de organele guvernamentale, iar pe de altă parte autoritățile publice care pot afla necesitățile sectorului real, venind cu soluții", a menționat Vladimir Didilica, vicepreședintele Camerei de Comerț și Industrie. Președintele Comitetului pentru Antreprenoriat în Industrie, Valeriu Bodiu a salutat prezența la aceeași masă de discuții a reprezentanților sectorului privat și a autorităților guvernamentale, îndemnându-i pe agenții economici să participe la identificarea lacunele politicilor publice ce încetinesc activitatea sectorului privat. În contextul implementării Acordului de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător cu UE (DCFTA), în cadrul ședinței au fost abordate provocările sectorului textil, printre care se numără certificarea produselor textile și promovarea acestora pe piața UE, precum și potențialul de dezvoltare a acestui sector. Reprezentanții Serviciului Vamal al Republicii Moldova care au relatat prevederile Convenţiei regionale cu privire la regulile de origine preferenţiale pan-euro-mediteraneene și care sunt beneficiile acesteia în vederea atragerii investițiilor în sectorul industrial și prelucrarea materiei prime. Convenția Pan-Euro-Med conține reguli de proveniență a mărfurilor, ce permite operatorilor economici să importe materie primă din statele semnatare ale Convenției, iar după prelucrare să o exporte fără taxe vamale în orice țară membră, a relatat Galina Scripca, Şefa secţiei originea mărfurilor din cadrul Serviciului Vamal. Sergiu Curcubet, șeful secției Proceduri Simplificate din cadrul Serviciului Vamal a menționat că obținerea statului de Agent Economic Autorizat (AEO) permite agenților să beneficieze de proceduri vamale simplificate, subliniind că statutul de AEO se atestă prin urmatoarele tipuri de certificate. Printre beneficiile acestui statut se numără reducerea numărului de controale, tratament prioritar la efectuarea controlului; facilitarea accesului la proceduri simplificate de vămuire; reducerea setului de date care trebuie incluse în declarațiile sumare, pistă specială de trecere a frontierei în regim prioritar, etc. Ina Milcova, reprezentantul Ministerului Economiei, a subliniat importanța dezvoltării brandurilor proprii de către întreprinderile din sectorul textil și renunțarea treptată la producerea în lohn. Astfel, valoarea adăugată creată în țară și, respectiv, veniturile companiilor vor crește semnificativ, a precizat Ina Milcova. Operatorii economici din regiunea transnistreană, prezenți la ședință, s-au interesat de regimul de comerț extern al regiunii după 1 ianuarie 2016, când va începe aplicarea Acordul de Comerț Liber cu UE pe întreg teritoriul țării. Alte probleme abordate de operatorii economici au vizat concurența neloială, procedurile de recuperare a TVA, etc., convenindu-se discutarea acestor probleme cu reprezentanți ai instituțiilor publice responsabile în una din următoarele ședințe. Aamintim că CCI a creat Comitetele sectoriale în calitate de principale platforme de dialog ale CCI cu companiile din sectoarele economiei și instituțiile publice relevante. Comitetele sectoriale în industrie, agricultură și servicii au fost înființate de către Camera de Comerț și Industrie în comun cu Asociația Businessului European, cu susținerea Proiectului „Acordul de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (DCFTA) - informarea şi consolidarea capacităţilor agenţilor economici", finanțat de Guvernul Suediei prin intermediul Corporației Financiare Internaționale (IFC).

via | chamber.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.