18
06 2015
855

CET-2 devine Termoelectrica. Modificările au fost aprobate de Camera Înregistrării de Stat

Camera Înregistrării de Stat a aprobat operarea modificărilor în actele de constituire ale Societăţii pe Acţiuni „Centrala Electrică cu Termoficare nr. 2” din Chişinău, care îşi modifică denumirea în Societatea pe Acţiuni „Termoelectrica”, anunță astăzi instituția.

Obiectul principal de activitate al SA “Termoelectrica” constituie: producerea de energie termică, distribuţia de energie termică, furnizarea de energie termică, producerea de energie electrică.

Conform Extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice nr. 313677 din 16.06.2015, sediul principal al companiei se află în str. Meşterul Manole, 3, mun. Chişinău, Republica Moldova, MD-2036.

Procesul de reorganizarea corporativă a instituţiei se desfăşoară în cadrul juridic, fără să afecteze procesul de asigurare a consumatorilor din capitală cu energie termică pentru prepararea apei calde, precum şi activităţile de pregătire a infrastructurii termoenergetice către noul sezon de încălzire. Totodată, reorganizarea instituţională nu exonerează consumatorii de obligaţiunile de plată pentru energia termică consumată.

Reorganizarea întreprinderii şi modificarea denumirii este parte a acţiunilor incluse în planul de activităţi pentru îmbunătăţirea eficienţei sistemului de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) din municipiul Chişinău, urmând, cu suportul financiar al Băncii Mondiale, implementarea soluţiilor investiţionale prioritare în sectorul termoenergetic al capitalei pentru sporirea eficienţei şi a fiabilităţii SACET.

via | agora.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.