27
12 2013
1369

CET-urile au aprobat fuziunea cu Termocom-ul şi crearea Termoelectrica SA

Adunările Generale Extraordinare ale Acţionarilor SA CET-1 şi SA CET-2 au aprobat joi, 26 decembrie, fuziunea prin contopire cu SA „Termocom” în procedura planului şi crearea noii întreprinderi – SA Termoelectrica – şi documentele de constituire ale acesteia. Întreprinderea nouă va prelua activităţile a trei întreprinderi şi va continua producerea, distribuția şi furnizarea energiei termice consumatorilor mun. Chişinău. Următorul pas în realizarea concepției de reorganizare a sistemului termoenergetic din municipiul Chișinău este aprobarea hotărârii de fuziune de către acționarii SA Termocom – Consiliul municipal Chișinău. Amintim că Termocom se află în procedura planului din anul 2001. Aceasta a fost prelungită de mai multe ori, iar ultimul termen expiră la 31 decembrie 2013. Dacă până la această dată nu va exista certitudine privind finalizarea procedurii de reorganizare, creditorii întreprinderii vor avea dreptul să ceară lichidarea juridică a întreprinderii. Reorganizarea sistemului termoenergetic din Chișinău a fost inițiată în vederea atragerii investițiilor în noua întreprindere în scopul reducerii pierderilor și asigurării unor servicii calitative consumatorilor. Un alt scop este de a soluționa problema datoriilor de 2,5 miliarde lei, acumulate de SA Termocom față de furnizorii săi și, pe lanț, față de furnizorul de gaze naturale din Federația Rusă. Decizia se înscrie în planul de acțiuni pentru implementarea Hotărârii Guvernului din 18 noiembrie 2013 şi a Deciziei Consiliului Municipal Chișinău din 18 decembrie 2013 „Cu privire la reorganizarea unor întreprinderi din sectorul termoenergetic”.

via www.eco.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.