22
12 2015
1031

Clădiri administrative ale Băncii Sociale, scoase la licitație

Banca Socială, aflată în proces de lichidare, a anunțat o licitație care se va desfășura pe data de 29 decembrie a anului curent. În cadrul acestuia vor fi scoase la mezat imobile în valoare totală de aproape 30 de milioane de lei. Imobilele scoase la mezat de banca Socială: Lot nr.1 – Cladirea administrativă (în posesia băncii), amplasată pe adresa mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 14/2, nr. cadastral – №0100518.458.(01). Suprafața totală –1680,3 m.p. cu teren aferent – 0,1661 ha. Preț inițial – 14 186 500 lei. Lot nr.2 – Cladirea administrativă (în proprietate băncii), amplasată pe adresa or. Cahul, str. Prospectul Republcii, 17A. (Suprafața – 754,9m.p.), cu teren aferent (0,1372 ha), nr. cadastral – №1701114.208(01). Preț inițial – 9 616 100 lei. Lot nr.3 - Imobil (în proprietate băncii), amplasat pe adresa or. Soroca, str. Independenței, 77. (Suprafața – 486,56m.p.), cu teren aferent (0,0148 ha), nr. cadastral – №7801112.410.01.(001,057), 780112.410.(02-04 și garaj (Suprafața – 63,3m.p.), cu teren aferent (0,015 ha)nr. cadastral – №7802223.441.(01)), amplasat pe adresa or. Soroca, str. Negruzzi 2/A. Preț inițial – 5 830 000 lei. Condițiile pentru participare la licitație:
  1. Cerere
  2. Dovadă achitării a contului, în marime de 5% din prețul inițial, și taxei de participare în marime de500 lei pentru loturi cu preț mai mare de 1000 000 lei,
  3. Document de identitate, extras de la C.Î.S., procura specială. Rechizitele bancare: BC „BANCA SOCIALĂ” SAîn proces de lichidare, mun. Chișinău, str.Mitr.G. Bănulescu Bodoni, 61,c/f -1002600035719, BSOCMD2X, cont pentru achitarea acontului pentru participare la licitație – 280570332, cont pentru achitarea taxei de participare la licitație – 280570321.
Termenul-limită pentru depunerea cererilor de participare este data de 28.12.2015, ora 16-00. Înregistrarea participanților se încheie cu 10 min. înainte de începutul licitației. Licitația v-a avea loc la sediul central BC „BANCA SOCIALĂ” SAîn proces de lichidare pe adresa: mun. Chișinău, str.Mitr.G. Bănulescu Bodoni 61.

via | bani.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.