Știri

CNAS în continuare își onorează obligațiunile

Casa Națională de Asigurări Sociale a dat publicității informația operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Astfel, în luna ianuarie a anului 2017 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 1668,2 mil. lei sau 9,5% din suma anuală aprobată de 17513,8 mil. lei. Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 769,8 mil. lei, sau 6,8% din suma anuală aprobată de 11403,7 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2016, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în luna ianuarie 2017 a înregistrat o creştere cu 171,8 mil. lei. Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 898,0 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care: - 428,0 mil. lei - destinate plăţii prestaţiilor de asistenţă socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat, cе au constituit 8,2% din suma anuală aprobată pe anul 2017; - 470,0 mil. lei (52,3% din suma anuală aprobată pentru anul 2017) - destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii, precum şi pentru acoperirea decalajului temporar de casă a mijloacelor financiare în BASS în perioada de plată a prestaţiilor sociale. Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 1390,7 mil. lei sau 7,9% din suma anuală aprobată de 17513,8 mil. lei. Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat în luna ianuarie a anului curent faţă de cheltuielile din perioada analizată a anului precedent au fost mai mari cu 207,9 mil. lei. Casa Naţională de Asigurări Sociale şi-a onorat integral obligaţiile financiare faţă de beneficiari şi toate tipurile de prestaţii sociale au fost finanţate în volum deplin, fără restanţe. În luna ianuarie 2017 veniturile totale executate au depăşit cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 277,5 mil. lei. Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1februarie 2017 a constituit 403,8 mil. lei.

via | cnas.md

791 vizualizări

Data publicării:

16 Februarie /2017 14:43

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon