20
12 2016
882

Comitetul de Supraveghere a Programului PARE 1+1 a aprobat spre finanțare nerambursabilă 38 de proiecte

Comitetului de Supraveghere al Programului-pilot de atragere a remitențelor în economie PARE 1+1 pentru anii 2010-2018 a aprobat spre finanțare nerambursabilă 38 cereri în sumă de 7,58 mil. lei, care va contribui la atragerea în economie a 22,41 mil. lei. Potrivit directorului general al Organizaţie pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Iulia Iabanji, din totalul cererilor recepționate, 15 afaceri sunt create de lucrătorii migrați, care s-au întors de peste hotare, iar 23 întreprinderi fiind constituite de rudele de gradul I ale migranţilor. Din totalul proiectelor aprobate spre finanțare, 11 afaceri sunt start–up-uri și 27 întreprinderi sunt întreprinderile aflate în faza extinderii/dezvoltării. Mai mult, implementarea proiectelor investiționale menționate, v-a contribui la crearea a circa 128 locuri de muncă, a menționat Iulia Iabanji. După locul amplasării, întreprinderile sunt localizate în 19 raioane ale republicii. Din totalul acestora, 15,8% își desfășoară activitatea în municipiul Chișinău, iar 84,2% în mediul rural. Statisticile ODIMM indică că circa 53 la sută din afaceri sunt demarate în agricultură și orientate spre diferite tipuri de activitate: cultivarea cerealelor și viței-de-vie, înființarea plantație de Paulonwnia, creșterea animalelor, apicultură, iar restul întreprinderilor vor activa în domeniul prestării serviciilor (18%) și industria prelucrătoare (circa 29%). Analiza provenienței remitențelor relevă faptul că cei 38 solicitanți investesc mijloacele financiare provenite din munca desfășurată în 11 state: Italia – 12, Rusia – 9, Marea Britanie - 3, Israel – 3, Irlanda -2, România -2, Portugalia – 1, Germania – 2, Franța - 2 și câte un solicitant din Spania și Emiratele Arabe Unite.

via | www.realitatea.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.