26
10 2015
847

Compania aeriana low-cost Fly Dubai ar putea relansa cursele directe dintre Dubai și Chișinău

În perioada 19-22 octombrie 2015, Autoritatea Aeronautică Civilă a RM a participat pentru prima dată în istoria modernă a aviației civile din Republica Moldova la ICAN - Evenimentul de Negociere a Serviciilor de Transport Aerian dintre statele-membre ICAO (OACI). În cadrul evenimentului au avut loc consultări bilaterale dintre AAC a RM și Autoritățile Aeronautice Civile din EAU, Comisia Europeană, Kazahstan, Turcia, Norvegia, Islanda, Iraq, Tadjikistan. Pe parcursul întrevederii dintre Directorul Autorității Aeronautice Civile a RM, Mircea Maleca cu Directorul General al Autorității Aeronautice Civile a Emiratelor Arabe Unite - Saif Mohammed Al Suwaidi, au fost menționate rezultatele bunei colaborări dintre autoritățile ambelor state. Urmare a semnării de către ministrul Vasile Botnari, în noiembrie 2013, a Acordului bilateral privind serviciile de transport aerian dintre EAU și RM, au fost lansate cursele directe dintre Dubai și Chișinău, operate de compania aeriana low-cost Fly Dubai. La consultări au participat și reprezentanții Fly Dubai, care au confirmat că retragerea în mai 2015 a Fly Dubai de pe piața din Republica Moldova a fost dictată mai mult de aspecte de ordin economic regional. În prezent, Fly Dubai consideră necesară relansarea zborurilor dintre Dubai și Chișinău, iar oportunitatea din punct de vedere economic va sta la baza luării deciziei finale privind posibila relansare în noiembrie-decembrie 2015 a acestei curse. Totodată, în cadrul întrevederii cu autoritățile aeronautice din Iraq a fost remarcată sporirea fluxului de pasageri dintre Iraq și Republica Moldova, prin utilizarea conexiunilor de tranzit prin Istanbul, Viena, Dubai etc. Luând în considerație cererea în creștere pentru această conexiune (Chișinău-Erbil), Directorul AAC RM - Mircea Maleca și Directorul Adjunct al AAC din Iraq- Muhammed Aziz Kadhum, au convenit să inițieze consultări privind eventuala semnare a acordului bilateral privind serviciile de transport aerian. Aceasta pentru a crea cadrul normativ necesar pentru operatorii ambelor state, în cazul în care va exista intenția de lansare a curselor directe dintre state. Partea Iraqiana a transmis modelul de acord bilateral propus, în vederea examinării prevederilor acestuia și propunerii de comentarii pentru următoarea etapa de consultări dintre autoritățile aeronautice ale ambelor state. Consultările dintre Autoritățile Aeronautice din Turcia și cele din Republica Moldova au avut loc la cererea părții din Turcia. Intenția autorităților din Turcia este de a spori numărul de frecvențe de operare între Istanbul și Chișinău, în contextul procesului de liberalizare graduală inițiat de către Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova. În cadrul consultărilor, Directorul AAC RM - Mircea Maleca, a constatat îmbunătățirea colaborării dintre operatorii aerieni naționali ai ambelor state. Părțile au convenit să continue consultările în cadrul următoarei runde care va avea loc la Chișinău, în noiembrie 2015. În cadrul consultărilor dintre reprezentantul Comisiei Europene - dl Klaus Geil și Directorul Autorității Aeronautice Civile a RM - Mircea Maleca, a fost remarcat progresul AAC RM în implementarea Acordului SAC. De asemenea, a fost menționată necesitatea menținerii dinamicii de transpunere a regulamentelor UE în cadrul normativ național al țării noastre, în scopul respectării termenelor de implementare a Acordului SAC. În contextul Acordului privind Spațiul Aerian Comun UE-RM, reprezentanții Norvegiei și Islandei și-au exprimat intenția de a adera la acest Acord, pentru a extinde aria de acoperire a Acordului. Părțile au convenit să informeze autoritățile competente ale statelor, la nivel de ministere de externe, pentru a fi inițiate procedurile necesare formalizării accederii Norvegiei și Islandei la Acordul SAC UE-RM. În cadrul consultărilor dintre AAC din Kazahstan și Republica Moldova, Directorul Autorității Aeronautice Civile a RM - Mircea Maleca și Directorul Adjunct al Autorității Aeronautice Civile din Kazahstan - Dl Talgat Lastayev, au convenit să semneze un Protocol de colaborare multilaterală dintre autorități, astfel încât să fie create premisele necesare semnării unui acord bilateral privind serviciile de transport aerian dintre Kazahstan și RM. Aceasta în contextual experienței Autorității Aeronautice Civile a Republicii Moldova în implementarea standardelor ICAO și transpunerii reglementărilor UE în domeniul aviației civile, urmare a semnării Acordului privind Spațiul Aerian Comun dintre UE și RM.

via | agora.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.