09
06 2014
1383

Comunicat de presă: Un agent economic neonest va achita prejudiul moral și material unui consumator în valoare de 62304,70 lei

La 5 iunie curent Judecătoria Centru a mun. Chișinău a emis o Hotărîre prin care SRL ”Chiffdecor Grup”, producător și instalator de geamuri și alte articole PVC, este obligat să achite unui consumator, care anterior s-a adresat către Agenției pentru Protecția Consumatorilor, suma de 62304,70 lei pentru prejudiciul material și moral adus consumatorului, urmare prestării de către comerciantul sus menționat a unor servicii defectuoase. La finele anului 2011, Dna C.V. a contractat compania ”Chiffdecor Grup” pentru producerea și montarea geamurilor PVC în valoare de 4300 lei. La scurt timp după executarea lucrărilor, Dna C.V. a depistat că geamurile noi nu erau de calitatea solicitată (problema condensării) și erau instalate fără a fi astupate corespunzător fisurile dintre perete și geam, fapt ce afecta grav izolarea termică a locuinței. Dna C.V. s-a adresat în scris agentului economic pentru înlăturarea deficiențelor, însă tentativa a fost fără succes. Așteptînd termenul de 14 zile, Dna C.V. a depus o plîngere în adresa Agenției pentru Protecția Consumatorilor (APC), urmare căreia, APC a emis o decizie de remediere gratuită a neconformităților. Însă și de acea dată comerciantul a ignorat soluționarea plîngerii consumatoarei. Conform procedurii, APC împreună cu consumatorul a inițiat o acțiune în instanța de judecată, obligînd agentul economic să execute decizia de remediere. Pe parcursul procesului de judecată, Dna C.V. și-a schimbat cerințele inițale către comerciant și a renunțat printr-o cerere la repararea deficiențelor, care l-ar fi costat pe comerciant în cazul cînd reacționa prompt, doar aproximativ 1000 lei. Indignată de neprofesionalismul și atitudinea sfidătoare a agentului economic, care de altfel au costat-o înlocuirea pe cont propriu a geamurilor și multe alte incomodități, consumatoarea a solicitat atît contravaloarea geamurilor, penalitatea pentru întîrziere în soluționarea reclamației, cît și prejudiciul moral cauzat. În acest context, instanța de judecată a obligat agentul economic să achite o penalitate în mărime de 10% din preţul serviciului, pentru fiecare zi depăşită. Astfel, agentul economic neonest va achita Dnei C.V. prejudiciu material și moral, în total suma de 62304,70 lei. În acest context, pentru evitarea unor astfel de precedente, Agenția pentru Protecția Consumatorilor (APC) îndeamnă agenții economici care primesc petiții de la consumatori, să acorde maximă atenție la etapa adresării acestora întru soluționarea pe cale ameabilă a pretențiilor înaintate și respectiv pentru evitarea cheltuielilor suplimentare. Hotărîrea Instanței de judecată a fost depersonalizată pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.