24
11 2016
1061

Conducătorii auto vor putea achita amenzile la locul constatării contravenției

Conducătorii auto, care vor fi sancționați, vor putea achita amenzile la locul constatării contravenției, potrivit completărilor operate de Guvern în unele hotărîri ale cabinetului de miniștri. Ministerul Afacerilor Interne, în coordonare cu Ministerul Finanțelor, urmează să aprobe Regulamentul privind mecanismul de colectare, gestionare și termenul de virare a amenzilor la locul constatării contravenției la bugetul de stat. Documentul aprobat de Guvern prevede completarea Nomenclatorului formularelor tipizate de documente primare cu regim special, și anume cu „Formular de document primar cu regim special al Ministerului Afacerilor Interne: chitanța de încasare a amenzii la locul constatării contravenției”. De asemenea, va fi completată și Instrucțiunea privind evidența, păstrarea și utilizarea acestor formulare. Chitanța de încasare a amenzii va fi eliberată de către polițistul de frontieră la locul constatării contravenției, cu excepția când aceasta este de competența instanței de judecată sau sunt cauzate prejudicii materiale, iar persoana în privința căreia a fost pornit proces contravențional recunoaște că este vinovată de săvârșirea contravenției și acceptă să plătească amenda. Chitanța se va întocmi în două exemplare, dintre care unul va rămâne la agentul constatator, iar al doilea se va înmâna șoferului. Potrivit autorilor, proiectul are drept scop crearea bazei juridice pentru încasarea amenzii la locul constatării contravenției. De asemenea, în cazul atragerii la răspundere contravențională sub formă de amendă a străinilor, se va micșora considerabil numărul deciziilor neexecutate a agenților constatatori privind aplicarea acestor sancțiuni. Implementarea mecanismului de încasare a amenzilor va garanta respectarea drepturilor persoanei care a comis o contravenție, de a achita în mod simplificat amenda respectivă, dar va spori și veniturile la bugetul de stat.

via | moldpres.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.