06
10 2015
1184

Costul Strategiei E-Agricultura pentru 2015-2020 se estimează la circa $6 mln

Pentru implementarea Strategiei de dezvoltare informaţională a sectorului agroindustrial din Moldova E-Agricultura pentru 2015-2020 este nevoie de aproximativ 108 mln lei (aproape $6 mln). Proiectul strategiei elaborat de Ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare a fost prezentat pentru dezbateri publice. Documentul stabileşte sarcinile şi obiectivele procesului de transformări electronice a sectorului agroindustrial, conţine o abordare sistemică şi unificată faţă de procesul de monitorizare a serviciilor publice din sectorul agrar prestat populaţiei şi este orientat spre creşterea eficienţei activităţii Ministerului Agriculturii şi a instituţiilor care îi sunt subordonate. În cadrul strategiei urmează să fie elaborate 21 de sisteme informaţionale agricole, printre care: cadastrul agricol, registrul fitosanitar, registrul fertilizanţilor, registrul animalelor, registrul alcoolului, sistemul informaţional de management al laboratoarelor, registrul utilajelor agricole, registrul laptelui, registrul apiculturii, sistemul informaţional automatizat de plăţi de la Agenţie pentru Intervenţie şi Plăţi în Agricultură, registrul cadrelor din agricultură, sistemul e-Learning pentru sectorul agricol, etc. Strategia urmează să fie implementată în două etape. Prima etapă – până în 2017, prevede înfăptuirea a aproximativ 65 la sută din toate obiectivele documentului, iar a doua etapă – până în 2020 – restul de 35%. Costul aproximativ de implementare a strategiei este de aproximativ 108 mln lei. Pentru implementarea strategiei urmează să fie atrase atât mijloace bugetare, cât şi investiţii private, dar şi resursele donatorilor externi, prin intermediul programelor şi proiectelor. Bugetul strategiei este împărţit în baza a cinci componente principale: creşterea animalelor - 23,2 mln lei, fitotehnia - 4,5 mln lei, produsele alimentare - 16,8 mln lei, resursele agricole şi infrastructura - 19,6 mln lei, sistemele informaţionale interne - 43,7 mln lei. În urma implementării acestei strategii, autorităţile speră că până în 2020 va fi asigurată trecerea la regimul electronic de formare şi deservirea a registrelor (în prezent, doar cinci la sută din registre sunt ţinute în format electronic). De asemenea, către 2020, urmează să fie sporită până la 100% cota instituţiilor care interacţionează în format digital (comparativ cu 20 la sută în prezent), numărul documentelor permisive eliberate în format digital (acum – mai puţin de 1%); să asigure un schimb digital de informaţii oficiale din teritoriu până la 100%. Să majoreze numărul angajaţilor care folosesc în activitatea lor instrumente şi resurse informaţional-comunale, dar şi să asigure înregistrarea tuturor controalelor din sectorul agrar în actualul Registru al controalelor. Proiectul documentului poate fi consultat urmând linkul maia.gov.md

via | infomarket.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.