05
08 2015
1163

Cu privire la rezultatele Conformării voluntare a contribuabililor pe domeniile de activitate cu risc sporit de neconformare (înafara programului de conformare) pentru semestrul I 2015

Întru conformarea contribuabililor din domeniile de activitate cu risc sporit de neconformare, de către Inspectoratele Fiscale de Stat Teritoriale (IFST)/Direcţia Administrarea Marilor Contribuabili (DGAMC) pe parcursul semestrului I 2015 au fost întreprinse un şir de acţiuni cu scopul educării acestora în spiritul conformării voluntare la declararea şi la plata obligaţiilor fiscale şi îmbunătăţirii civismului fiscal. Astfel, reieșind din informaţia prezentată de către IFST şi DGAMC pe parcursul semestrului I 2015 au fost supuşi monitorizării 2491 contribuabili, prin:
 • expedierea/înmânarea a 1986 scrisori de conformare;
 • organizarea şi desfăşurarea a 668 şedinţe de conformare cu persoanele cu funcţii de răspundere ale contribuabilului, cu informarea despre faptul că Serviciul Fiscal de Stat nu are ca scop sancţionarea contribuabililor, dar instituirea unui cadru unitar al relaţiilor de parteneriat în raport cu mediul de afaceri şi cetăţeni, bazat pe încrederea şi susţinerea reciprocă. Totodată, aceştia au fost atenţionaţi şi avertizaţi despre răspunderea prevăzută de legislaţia în vigoare, în cazul nerespectării prevederilor legale şi/sau în rezultatul practicării activităţii de întreprinzător ilegale;
 • organizarea şi desfăşurarea a 320 şedinţe de conformare ramurale cu prezentarea indicatorilor medii şi analiza comparativă a contribuabililor din ramura analizată;
 • organizarea şi desfăşurarea a 172 şedinţe de asistenţă metodologică, în cadrul cărora au fost aduse la cunoștință modificările şi completările operate în legislație;
 • efectuarea a 209 vizite fiscale – în scopul explicarii legislaţiei fiscale, cu caracter consultativ.
Ca rezultat al acțiunilor întreprinse de către IFST/DGAMC în perioada a 6 luni ale anului 2015 de către entitățile monitorizate au fost:
 • calculate obligaţiuni fiscale în sumă de 379523,4 mii lei, ce este cu 59389,4 mii lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent – majorarea în medie cu 19 la sută,
 • achitate obligaţiuni fiscale la bugetul public naţional în sumă de 456104,5 mii lei, ce este cu 50821,4 mii lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent – majorarea în medie cu 13 la sută,
inclusiv pe domenii:
 • agricultura – din acest domeniu au fost monitorizaţi 54 contribuabili, ca rezultat suma obligaţiilor fiscale calculate/achitate înregistrează o majorare de 27478 mii lei şi respectiv cu 5846 mii lei, (147% / 28%);
 • pescuitul, piscicultura – a fost monitorizat un contribuabil, ca rezultat suma obligaţiilor fiscale calculate/achitate înregistrează o majorare de 11,2 mii lei şi respectiv cu 9 mii lei, (68 / 21%); ;
 • industria prelucrătoare din acest domeniu au fost monitorizaţi 60 contribuabili, ca rezultat suma obligaţiilor fiscale calculate/achitate înregistrează o majorare de 6630 mii lei şi respectiv cu 12219 mii lei, (23 %/ 38%);
 • energie electrică şi termică, gaze şi apă a fost monitorizat un contribuabil, ca rezultat suma obligaţiilor fiscale calculate/achitate înregistrează o majorare de 6 mii lei şi respectiv cu 14,5 mii lei, (79 %/ 397%);
 • construcţii din acest domeniu au fost monitorizaţi 113 contribuabili, ca rezultat suma obligaţiilor fiscale calculate/achitate înregistrează o majorare de 21104 mii lei şi respectiv cu 3760 mii lei, (12% / 19%);
 • comerţ cu ridicata şi cu amănuntul din acest domeniu au fost monitorizaţi 686 contribuabili, ca rezultat suma obligaţiilor fiscale calculate/achitate înregistrează o majorare de 8551 mii lei şi respectiv cu 4041 mii lei, (8 %/ 3%);
 • alimentaţia publică/hoteluri si restaurante din acest domeniu au fost monitorizaţi 705 contribuabili, ca rezultat suma obligaţiilor fiscale calculate/achitate înregistrează o majorare de 10116 mii lei şi respectiv cu 14810 mii lei, (14% / 17%);
 • transporturi şi comunicaţii din acest domeniu au fost monitorizaţi 378 contribuabili, ca rezultat suma obligaţiilor fiscale calculate/achitate înregistrează o majorare de 905 mii lei şi respectiv cu 8648 mii lei, (2% / 19%);
 • activităţi financiare din acest domeniu au fost monitorizaţi 130 contribuabili, ca rezultat suma obligaţiilor fiscale calculate/achitate înregistrează o majorare de 410 mii lei şi respectiv cu 1402 mii lei, (8% / 22%);
 • administrăție publică din acest domeniu au fost monitorizaţi 11 contribuabili, ca rezultat suma obligaţiilor fiscale calculate/achitate înregistrează o majorare de 38,7 mii lei şi respectiv cu 127,4 mii lei, (3% / 7%);
 • învaţămînt a fost monitorizat un contribuabil, ca rezultat suma obligaţiilor fiscale calculate/achitate înregistrează o majorare de 2,7 mii lei şi respectiv cu 7,1 mii lei, (21 %/ 49%);
 • sănătate şi asistență socială din acest domeniu au fost monitorizaţi 239 contribuabili, ca rezultat suma obligaţiilor fiscale calculate/achitate înregistrează o majorare de 5787 mii lei şi respectiv cu 3271 mii lei, (59 %/ 27%);
 • alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale din acest domeniu au fost monitorizaţi 69 contribuabili, ca rezultat suma obligaţiilor fiscale calculate/achitate înregistrează o majorare de 815 mii lei şi respectiv cu 1541 mii lei, (17 %/ 12%).via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.