08
08 2016
5504

Cuantumul scutirilor personale s-ar putea majora în anul 2017

Proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2017 a fost elaborat și publicat pe site-ul guvernamental particip.gov.md. Potrivit notei informative a proiectului, la capitolul impozitul pe venit, se prevede majorarea mărimii tranşelor de venit impozabile, precum şi a mărimii scutirii anuale personale, scutirii anuale personale majore şi scutirii anuale pentru persoanele întreţinute. În cazul în care proiectul va fi votat fără modificări la acest capitol, scutirile și tranșele de venit impozabil vor fi ajustate la rata inflaţiei prognozată pentru anul 2017 (5%). În document se specifică că acțiunea are drept scop „reducerea într-o anumită măsură a efectului inflaţiei asupra veniturilor populaţiei” și că această măsură va costa statul aproape 83 mln. lei. Cu referire la tranșele de venit impozabil, acestea ar putea fi majorate de la 29640 de lei la 31 140 de lei, adică cu 1500 de lei anual sau 125 de lei lunar. Diferența de 11% dintre ratele de impozit care vor fi percepute pentru această sumă de bani ar putea lăsa în buzunarul cetățeanului cu până la 165 de lei anual. O altă parte bună a acestei modificări este că și cuantumul scutirilor se va majora: Scutirea personală - de la 10128 de lei, la 10620 de lei; Scutirea personală, (dacă persoana s-a îmbolnăvit şi a suferit de boala actinică provocată de consecinţele avariei de la C.A.E. Cernobîl, este invalid şi s-a stabilit că invaliditatea sa este în legătură cauzală cu avaria de la C.A.E. Cernobîl, este părintele sau soţia (soţul) unui participant căzut sau dat dispărut în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei RM, cît şi în acţiunile de luptă din Afghanistan, este invalid ca urmare a participării la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei RM, precum şi în acţiunile de luptă din Afghanistan, este invalid de război, invalid din copilărie, invalid de gradul I şi II, este pensionar-victimă a represiunilor politice, ulterior reabilitată) - de la 15060 de lei la 15840 de lei. Scutiri acordate soţiei (soţului) - de la 10128 de lei la 10620 de lei; Scutiri acordate soţiei (soţului) (condițiile enunțate anterior) - de la 15060 de lei la 15840 de lei. Scutiri pentru persoanele întreţinute - de la 2256 lei anual - până la 2340 de lei anual pentru fiecare persoană întreţinută, cu excepţia invalizilor din copilărie pentru care scutirea va fi majorată de la 10 128 de lei anual, până la 10620 de lei.

via | www.bani.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.