29
01 2015
933

Doleanțele antreprenorilor locali vor avea mai multe șanse să fie luate în considerație la elaborarea politicilor în domeniu

Agenda Națională de Business (ANB) printr-un acord semnat între Camera de Comerț și Industrie a RM și IDIS Viitorul a fost extinsă și la nivel local. Agenda Națională de Business, un produs IDIS Viitorul, lansat în 2008, constituie o platformă, care unește 30 asociații de business și subdiviziuni ale Camerei de Comerț și industrie. Obiectivul ANB este, prin comunicare dintre aceste asociații și subdiviziuni ale CCI cu autoritățile, să se asigure luarea în considerație a opiniilor sectorului privat la elaborarea politicilor în domeniul activității de întreprinzător. Și, prin acesta, de a crea în țară un mediu de afaceri și investițional echitabil. ANB monitorizează măsura în care aceste propuneri au fost valorificate de către autoritățile de resort, puse în acțiune. ”Acest produs, Agenda Națională de Business, pe care îl cunosc și l-am susținut încă fiind la Ministerul Economiei este o platformă bună de comunicare cu autoritățile publice centrale, - a spus președintele Camerei de Comerț și Industrie Valeriu Lazăr. – Totodată, antreprenorii din teritoriu se confruntă cu multe probleme acolo, unde activează, iar dialogul public-privat în unele raioane există, în altele lipsește în totalitate. Prin extinderea Agendei Naționale de Business la nivel local sperăm să depășim această situație”. Directorul IDIS Viitorul Liubomir Chiriac, a spus că extinderea ANB la nivel actual va spori gradul de activism nu a doar al antreprenorilor din teritoriu, dar și a unor organizații ale societăți civile care sunt preocupate de îmbunătățirea mediului de afaceri, sporirea veniturilor bugetelor autorităților publice locale, în contextul autonomiei financiare a acestora. Acordul între Camera de Comerț și Industrie și IDIS Viitorul a fost semnat în cadrul expoziției naționale ”Fabricat în Moldova”, care se desfășoară între 28 ianuarie și 1 februarie la Moldoexpo. Participanții sunt peste 250 de agenți economici din toate raioanele republicii, iar agenții economici din 14 raioane evoluează la expoziție cu standuri proprii.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.