13
07 2016
992

Două companii de stat ar putea fuziona

Două companii de stat ar putea fuziona în urma unei propuneri a Ministerului Economiei supusă dezbaterilor publice. Este vorba despre Societatea pe Acțiuni „Centrul pentru Productivitate şi Competitivitate din Moldova” care ar putea fi absorbită de către Întreprinderea de Stat “Direcţia pentru Exploatarea Imobilului”. Cea din urmă va fi succesoare de drepturi și obligații ale întreprinderii absorbite în cazul în care se acceptă propunerea. Odată cu inițierea procedurii de fuziune, ar urma să fie încetată procedura de lichidare a Societății pe Acțiuni „Centrul pentru Productivitate şi Competitivitate din Moldova”. Potrivit notei informative a proiectului, lichidarea S.A. „Centrului pentru Productivitate şi Competitivitate din Moldova” (ARIA) a fost determinată de mai mulţi factori. În primul rând, genul de activitate al societăţii, care este consultarea pentru afaceri şi management, se atribuie unui domeniu liberalizat, unei pieţe în care intervenţia statului nu este necesară, iar în condiţiile actuale, menţinerea unei întreprinderi a statului în acest sector este practic imposibilă datorită unei concurenţe enorme a sectorului privat. Veniturile înregistrate de societate în ultima perioadă de timp se datorau doar activităţii de dare în locaţiune a spaţiilor neutilizate în activitatea de bază. În condiţiile expuse, pentru a nu admite îndatorarea S.A. „Centrul pentru Productivitate şi Competitivitate din Moldova” şi excluderea unei eventuale posibilităţi de pierdere a patrimoniului societăţii, drept soluţie pentru problemele reflectate a fost identificată lichidarea S.A. „Centrul pentru Productivitate şi Competitivitate din Moldova”, cu transmiterea ulterioară a spaţiilor, utilizate de societate, Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor. Cu toate acestea, spațiul nu ar fi unul potrivit pentru Agenția pentru Protecția Consumatorului, ori poziționarea acesteia prevede un acces facil pentru persoanele care solicită serviciile eu. Și angajații Agenției ar fi întâmpinat greutăți în situaţia în care trebuie să se deplaseze rapid în alte sectoare ale oraşului pentru reprezentarea intereselor într-o instanţă de judecata, obţinerea unui act suplimentar de la agentul economic, aviz sau vreo contrasemnătură, se scrie în nota informativă. Sediul despre care vorbim se află în municipiul Chișinău, str. Alba Iulia 75. Ministerul Economiei ar fi identificat deja alte spații pentru Agenția pentru Protecția Consumatorilor. Ţinând cont de această situaţie şi având în vedere faptul că activitatea pe care o desfăşoară Agenţia este una vitală pentru populaţia republicii, Ministerul Economiei a identificat alte spaţii, aflate în gestiunea ÎS „Direcţia pentru Exploatarea Imobilului”, situată pe adresa mun. Chişinău, str. V.Alecsandri 78, pentru reamplasarea APC (remarca: la momentul actual, APC desfășoară activitate sa în spațiile din str. V.Alecsandri 78). Astfel, pe de o parte a dispărut necesitatea transmiterii spațiilor menționate în gestiunea APC, iar pe de o altă parte, transmiterea activelor aflate la balanța SA ”ARIA” către APC, conform Hotărîrii Guvernului nr.795/2013, presupune o livrare impozabilă pentru care, la momentul transmiterii, trebuie să se achite către bugetul de stat TVA în mărime de 20% și impozit pe venit 12% de la valoarea lor de piață (conform raportului de evaluare valoarea de piață a bunurilor imobile constituie 10 milioane de lei), însă societatea nu dispune de mijloace bănești respective. Totodată, reieşind din faptul că ÎS „Direcţia pentru Exploatarea Imobilului” are ca principalul gen de activitate transmiterea în locaţiune spaţiilor libere şi întreţinerea clădirii administrative, iar în mare parte spaţiile acesteia sînt transmise în locațiune altor întreprinderi de stat, care activează în sectorul energetic, taxa de locaţiune pentru acestea se calculează în mărimea minimală, stabilită prin Legea bugetului, iar pentru întreținerea imobilului menționat sînt necesare mijloace financiare considerabile, se propune că în urma reorganizării spațiile gestionate de SA ”Centrul pentru Productivitate şi Competitivitate din Moldova” să fie transmise în gestiunea întreprinderii nominalizate.

via | www.bani.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.