13
09 2016
1134

Dreptul consumatorilor la informare cu privire la produsele alimentare va fi garantat prin lege

Proiectul de Lege privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare a fost supus dezbaterilor publice în cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Scopul proiectului constă în asigurarea unui nivel ridicat de protecție a sănătății consumatorilor și garantarea dreptului acestora la informare. La dezbateri au fost invitaţi reprezentanţii ministerelor economiei, sănătății, justiţiei, Centrului Național Anticorupție, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, S.A Bucuria, ÎS Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare, Asociației Naționale a Producătorilor de Lapte și Produselor Lactate precum și ai Asociaţiei Producătorilor şi Exportatorilor de fructe. În cadrul dezbaterilor s-a discutat opțiunea de a include sau exclude ”data fabricării” în lista mențiunilor obligatorii referitoare la produsele alimentare. De asemenea, s-a exclus din textul proiectului alineatul care interzice aplicarea pe ambalaj sau etichetă a autoadezivelor pentru a nu duce în eroare consumatorul și pentru a se evita dubla informare. Astfel, s-a optat pentru ca eticheta să fie atașată de către producător. Totodată, s-a analizat tabelul de divergențe la care s-a expus fiecare autoritate publică în parte. În urma argumentării detaliate a opiniei autorului proiectului, la unele obiecții autoritățile s-au conformat, altele s-au acceptat și s-a operat cu modificările necesare în contextul documentului. Mențiunile indicate pe etichete trebuie să asigure informații corespunzătoare privind produsele alimentare destinate consumului uman. Rezultatele scontate ca urmare a implementării proiectului supus consultării publice vor fi interzicerea utilizării informațiilor care ar induce consumatorul în eroare, în special în ceea ce privește caracteristicile produselor alimentare, efectele sau proprietățile produselor alimentare sau atribuirea de virtuți medicinale produselor alimentare. Impactul estimat al proiectului constă în faptul că va fi creat un cadru legislativ univoc şi coerent privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, se va asigura corespunderea produselor alimentare autohtone și importate regulilor de etichetare, echivalente celor comunitare și se vor responsabiliza operatorii din businessul alimentar privind prezentarea informației despre produsele alimentare plasate pe piață.

via | www.realitatea.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.