22
07 2015
1009

Şedinţa de lucru cu reprezentanţii direcţiilor finanţe UAT

La 20 iulie 2015, viceministrul Finanţelor Maria Cărăuş a convocat prima şedinţă de lucru privind aspectele ce ţin de exerciţiul bugetar în anul 2015, precum şi iniţierea elaborării proiectelor bugetelor locale pe anul 2016, la care au participat reprezentanţii direcţiilor finanţe ale unităţilor administrativ-teritoriale (UAT). Referitor la executarea bugetului pe anul 2015, s-a discutat despre mersul executării bugetului de stat şi bugetelor UAT şi măsurile care urmează a fi întreprinse. În acest context, ţinînd cont de conjunctura nefavorabilă din anul curent, viceministru Finanţelor Maria Cărăuş, a solicitat reprezentanţilor direcţiilor finanţe ale UAT, atît în partea ce se referă la bugetele UAT de nivelul al doilea, cît şi bugetelor UAT de nivelul întîi, necesitatea:
  • analizei executării bugetelor locale în semestrul I, estimarea executării anuale scontate pentru 2015, cu informarea obligatorie a autorităţilor publice locale şi, în caz de necesitate, formularea şi înaintarea propunerilor de modificare a bugetelor locale;
  • dirijării judicioase a lichidităţilor băneşti a bugetelor locale, pentru asigurarea finanţării la timp a cheltuielilor prioritare din aceste bugete.
Cît priveşte elaborarea proiectelor bugetelor locale pe anul 2016, dna Cărăuş a subliniat faptul că începînd cu anul 2016, autorităţile publice locale de nivelul întîi şi cele de nivelul al doilea vor elabora şi prezenta bugetele fundamentate pe programe şi performanţă. Alte schimbări majore se referă la faptul că propunerile la proiectul de buget pentru anul 2016 se vor efectua în cadrul unui nou sistem informaţional de management financiar (SIMF), avînd la bază noua clasificaţie bugetară, precum şi Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului. Totodată, Viceministrul a solicitat reprezentanţilor direcţiilor finanţe ale UAT, respectarea obligativităţii organizării lucrului în UAT pentru elaborarea proiectelor de bugete la nivel local, prin:
  • desfăşurarea seminarelor pentru APL de nivelul întîi;
  • organizarea seminarelor cu autorităţile executive şi instituţiile publice din subordinea consiliilor raionale/municipale;
  • conlucrarea cu inspectoratele fiscale de stat teritoriale în vederea evaluării bazei fiscale a UAT;
  • acordarea sprijinului metodologic şi suportul necesar APL de ambele nivele.
În acest sens, s-a menţionat rolul primordial al direcţiilor finanţe UAT, de care depinde atît calitatea formulării şi executării bugetelor locale, cît şi promovarea reformelor ce ţin de finanţele publice locale.via | www.mf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.