06
06 2014
1572

Eficientizarea procesului de avizare privind impozitul pe bunurile imobiliare

Corespunzător legislaţiei fiscale, proprietarii bunurilor imobiliare de pe teritoriul Republicii Moldova şi deţinătorii drepturilor patrimoniale (drepturilor de posesie, de gestiune şi/sau de folosinţă) asupra bunurilor imobiliare de pe teritoriul Republicii Moldova ce se află în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale - au obligaţiunea de a achita impozitul imobiliar. Înştiinţarea persoanelor vizate privind obligaţiunile ce urmează a fi achitate se realizează de către primării, prin intermediul avizelor de plată a impozitului pe bunurile imobiliare. În contextul dat, pentru a asigura realizarea acestui proces în condiţii de maximă eficienţă şi pentru a soluţiona dificultăţile parvenite la administrarea impozitului pe bunurile imobiliare, Î.S. „Fiscservinform”, la solicitarea Primăriei mun. Chişinău, a optimizat sub aspect funcţional SIA „Cadastru Fiscal”. Potrivit acordului de colaborare semnat în acest sens, întreprinderea noastră asigură centralizat formarea, generarea, imprimarea şi plicuirea avizelor de plată pentru persoane fizice privind impozitul pe bunurile imobiliare, înregistrate în municipiul Chişinău. Relaţiile de conlucrare stabilite sunt în esenţă un pas orientat spre sporirea nivelului de eficacitate a gestiunii şi colectării impozitelor pe bunurile imobiliare la Bugetul Public Naţional, iar în perspectivă, avînd în vedere tendinţele de modernizare a societăţii, preconizăm ca avizele să fie expediate pe poşta electronică a beneficiarilor. Astfel, SIA „Cadastru Fiscal” se prezintă drept o serie de funcţionalităţi destinate pentru a facilita şi a asigura activitatea de evidenţă a informaţiei despre subiecţii şi obiectele impozitării, dar şi calcul, colectarea obligaţiunii fiscale aferente acestora. Drept urmare, sistemul contribuie la îmbunătăţirea actului de administrare fiscală din Republica Moldova, prin interacţiune centralizată privind generarea avizelor de plată a impozitului imobiliar şi o mai bună realizare a procesului de informare a subiecţilor respectivi despre obligaţiunile lor fiscale. Pentru informaţii suplimentare privind obligaţiunile fiscale aferente bunurilor imobiliare deţinute, apelaţi linia fierbinte a Primăriei mun. Chişinău, la numărul de telefon (022) 990 997 sau adresaţi-vă la primăria în raza căruia se află bunul imobiliar.

via servicii.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.