25
01 2016
1018

Evoluţia pieţei creditelor în luna decembrie 2015: grafice, structura creditelor pe ramuri

Rata medie ponderată a dobânzii la creditele noi acordate în moneda naţională în luna decembrie 2015 a constituit 15.58 la sută, majorându-se cu 4.63 puncte procentuale faţă de perioada similară a anului precedent (graficul nr. 1). În acelaşi timp, comparativ cu luna precedentă, rata medie ponderată a dobânzii la creditele acordate în moneda națională s-a diminuat cu 0.09 puncte procentuale. Creditele acordate pe termene de la 2 până la 5 ani au fost în continuare cele mai atractive, în luna decembrie 2015 ponderea lor constituind 43.3 din volumul total al creditelor în moneda naţională (graficul nr. 2), care au fost acordate cu o rată medie de 15.70 la sută (în creştere cu 0.52 puncte procentuale faţă de luna anterioară). Ponderea majoră a creditelor noi acordate în moneda naţională, 76.9 la sută din volumul total al creditelor în moneda naţională, le-a revenit creditelor acordate cu o rată medie de 15.46 la sută persoanelor juridice. În același timp, persoanelor fizice le-au fost acordate credite în moneda națională cu o rata medie de 15.99 la sută (Graficul nr. 3). Rata medie ponderată a dobânzii la creditele noi acordate în valută în perioada de referință a constituit 6.94 la sută, fiind cu 0.78 puncte procentuale inferioară celei din luna decembrie 2014. Comparativ cu luna anterioară, rata medie în luna decembrie 2015 a crescut cu 0.39 puncte procentuale. În luna de raportare, creditele noi în valută au fost reprezentate preponderent de creditele acordate persoanelor juridice cu o rată medie de 6.92 la sută, constituind 99.5 la sută din totalul creditelor în valută (graficul nr.4). Cele mai solicitate credite în valută au fost creditele pe termene de la 2 până la 5 ani (45.7 la sută din totalul creditelor în valută), fiind acordate cu o rată medie a dobânzii de 6.41 la sută.


În ce urmează, prezentăm Structura portofoliului de credite pe sectorul bancar al RM (pe ramuri), decembrie, 2015


via | bnm.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.