16
03 2016
920

Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat provizoriu în 2 luni ale anului 2016

Pe parcursul a primelor 2 luni ale anului 2016 în bugetului asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 2670,3 mil. lei sau 19,6% din suma anuală de 13615,8 mil. lei, stabilită conform bugetului provizoriu. Contribuţii de asigurări sociale de stat s-au acumulat în sumă de 1346,5 mil. lei, sau cu un grad de realizare de 14,7% a sumei prevăzute pe an de 9178,4 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2015, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate este mai mare cu 13,6 mil. lei (1,0%). Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 1323,2 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care: - 618,2 mil. lei - destinate plăţii prestaţiilor de asistenţă socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sînt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 18,3% din suma anuală prevăzută şi sînt cu 57,9 mil. lei (10,3%) mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent; - 705,0 mil. lei (66,3% din suma anuală prevăzută) – destinate pentru acoperirea decalajului temporar de casă de mijloace financiare în BASS în perioada de plată a prestaţiilor sociale. Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 2378,8 mil. lei sau 17,4% din suma anuală de 13649,4 mil. lei, stabilită conform bugetului provizoriu. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2015, suma cheltuielilor a fost mai mare cu 252,5 mil. lei (11,9%). Casa Naţională de Asigurări Sociale şi-a onorat integral obligaţiile financiare faţă de beneficiari şi toate tipurile de prestaţii sociale au fost finanţate în volum deplin, fără restanţe. Veniturile totale executate în primele 2 luni ale anului 2016 au depăşit cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 291,5 mil. lei. Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 martie 2016 a constituit 321,9 mil. lei.

via | cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.