13
04 2017
958

Expert-Grup: exporturile moldoveneşti cresc

În 2016, exportul moldovenesc în țările UE a revenit la o dinamică pozitivă și a depășit 6,9% nivelul anului 2014, după ce în 2015 a fost atestată o descreștere de 2,3%. Potrivit unui raport al Centrului analitic independent, declinul din 2015 a fost motivat de criza politică și economică din țară, care a dus la anumite șocuri pentru economia țării. Exporturile de produse non-agricole către UE au înregistrat o evoluție mai stabilă comparativ cu alte destinații, deși în termeni valorici acestea au înregistrat o diminuare de 2,5% în perioada de referință. Totuși, exprimate în termeni cantitativi, acestea au înregistrat creșteri de 68% din exporturile non-agricole în țările Uniunii Europene. Astfel, în 2016 livrările moldovenești în țările comunitare au însumat puțin până la $8 mil., față de peste $7 mil. în 2015 și $8 mil. – în 2014. Printre cele mai solicitate mărfuri non-agricole din țara noastră s-au situat firele electrice și cablurile (ponderea – peste 28 la sută). Aproape 92 la sută din acestea au fost exportate în România. Această categorie de mărfuri este urmată de exportul tapiteriei auto, cu o pondere de 12 la sută din totalul exporturilor non-agricole în UE, principalele piețe de desfacere fiind Olanda și România, cu o cotă de 79% și, respectiv, 19 la sută. Potrivit raportului Expert-Grup, exportul produselor agricole a crescut, în 2016, în termeni valorici cu aproape 25 la sută, lucru care a permis compensarea, într-o anumită măsură, a pierderii piețelor estice. Moldova a asimilat în totalitate cotele UE acordate pentru grâu, porumb, orz și zahăr. De asemenea, crește exportul de vinuri, cota pentru care a fost anulată, şi a mierii naturale, acceptate pe piața UE. Cel mai important partener comercial din această regiune rămâne România cu o pondere de 25% în totalul de export a țării (sau circa 39% în totalul exporturilor UE). Aceasta este urmată de Italia și Germania cu ponderea de 9,7% și, respectiv, 6,2%.

via | www.infomarket.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.