12
04 2016
1045

Explicații privind unele prevederi din proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”

referitor la noutatea difuzată anterior Urmare interpretării în contradictoriu a proiectului Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”, Agenția Turismului prezintă următoarele explicații. Proiectul legii este elaborat de Ministerul Economiei și transpune Directiva 2008/122/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind protecţia consumatorilor în ceea ce priveşte anumite aspecte referitoare la contractele privind dreptul de folosinţă a bunurilor pe durată limitată, la contractele privind produsele de vacanţă cu drept de folosinţă pe termen lung, precum și la contractele de revînzare și de schimb. Esenţa proiectului constă în completarea Codului Civil cu norme care se referă la următoarele tipuri de contracte:
Contractul privind cazarea periodică - este contractul prin care un profesionist (unitate de cazare) se obligă să acorde consumatorului dreptul de a folosi o locuinţă sau altă unitate de cazare în scopul şederii peste noapte, în mod periodic, în decursul unui termen care depăşeşte 1 an, iar consumatorul se obligă să plătească un preţ total;
Contractul privind produsul de vacanţă pe termen lung - este contractul pe un termen care depăşeşte 1 an prin care un profesionist se obligă să acorde consumatorului dreptul de a primi reduceri de preţ sau alte beneficii privind cazarea, iar consumatorul se obligă să plătească un preţ total;
Contract de intermediere a produsului de vacanţă - este contractul prin care un profesionist se obligă faţă de consumator, în schimbul plăţii unei remuneraţii, să intermedieze sau să-i indice ocazia de a încheia: a) un contract privind cazarea periodică ori un contract privind produsul de vacanţă pe termen lung; sau b) un contract privind înstrăinarea drepturilor deţinute de către consumator în temeiul unui contract indicat la lit. a);
Contract de intermediere a participării la un sistem de schimb - este contractul prin care un profesionist se obligă faţă de consumator, în schimbul plăţii unei remuneraţii, să intermedieze sau să-i indice ocazia de a încheia un contract prin care consumatorul va participa la un sistem de schimb care îi permite accesul la unități de cazare peste noapte sau la alte servicii, în schimbul acordării accesului temporar altor persoane la avantajele pe care consumatorul le deţine în temeiul contractului privind cazarea periodică. Proiectul se referă doar la relațiile contractuale care apar în cazul folosirii, în mod periodic, a unităților de cazare, în baza unui contract care vizează o perioadă mai mare de un an. De unele persoane, inclusiv mass-media, a fost interpretat greșit art.11458.Interzicerea plăților în avans. Astfel, alineatul (1) prevede: Sunt interzise orice plăți în avans, acordarea de garanții, rezervarea de bani prin intermediul conturilor, recunoașterea explicită a datoriilor, precum și orice alte plăți efectuate de consumator către profesionist sau către orice alt terț înainte de sfârșitul termenului de revocare a contractului. În presă a fost vehiculată informația că aceste prevederi vor perturba activitatea agențiilor de turism, care lucrează cu plățile în avans. În legătură cu acest aspect, menționăm următoarele: 1) proiectul de lege vizat nu vizează activitatea turoperatorilor și agențiilor de turism (sunt vizate doar unitățile de cazare, care încheie în mod direct contracte cu consumatorii); 2) prevederile art. 11458, se referă la interzicerea plăților în avans înainte de sfârșitul termenului de revocare a contractului, și nu la toată perioada de valabilitate a contractului.via | www.turism.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.