16
08 2016
1021

Facilitățile fiscale pentru companiile din sectorul IT ar putea fi păstrate până în 2020

Facilitățile fiscale prevăzute pentru companiile IT și angajații acestora se propune a fi extinse până în anul 2020. Aceasta prevede proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul viitor. Veniturile angajaților companiilor a căror activitate de bază este scrierea de programe IT se consideră venit neimpozabil dacă sunt întrunite mai multe condiții. Compania trebuie să achite integral obligaţiile fiscale. Ponderea venitului agentului economic din comercializarea programelor trebuie să constituie mai mult de 50% din venitul din vânzări. Iar posturile angajaților trebuie să facă parte dintr-un compartiment specializat de informatică, acesta fiind evidențiat în organigrama angajatorului. Totodată, angajatul nu are dreptul de a transmite scutirea personală soţiei (soţului) prevăzută în articolul 34 al Codul fiscal. Pentru a beneficia de facilitățile fiscale la impozitul pe venit, agentul economic din domeniul IT trebuie să prezinte la FISC mai multe documente. Printre acestea cererea agentului economic privind scutirea de plata impozitului pe venit; actul de constituire al agentului economic; contractul individual de muncă cu angajatul, organigrama, fișa postului, copia legalizată de pe diploma de absolvire eliberată de o instituţie de învăţământ acreditată din Republica Moldova sau diploma de absolvire eliberată de o instituţie de învăţământ din străinătate recunoscută pe teritoriul RM conform legislaţiei în vigoare, carnetul de muncă (sau copia), confirmarea scrisă a angajatului privind netransmiterea scutirii personale soţiei (soţului). Facilitățile fiscale în cauză expiră în 2016. Extinderea acestora până în 2020 va asigura, potrivit Ministerului Finanțelor, un mediu de afaceri previzibil în industria IT.

via | ipn.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.