Catalogul tematic
Тематический каталог

Legislaţia fiscală

reprezintă totalitatea normelor juridice, care stabileşte tipurile impozitelor şi modul de percepere a acestora pe teritoriul Republicii Moldova şi care reglementează relaţiile, ce ţin de apariţia, modificarea şi suspendarea angajamentelor fiscale.

Legislaţia fiscală se compune din Codul fiscal şi din alte acte normative adoptate de către Guvern, Ministerul Finanţelor, IFPS, Serviciul Vamal, de alte autorităţi de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de către autorităţile administraţiei publice locale.

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A3

23
02 2018
2

О некоторых обязательствах при использовании киоска в качестве склада и витрины

Предприятие берет внаем на коммерческом рынке две площади, которые находятся друг напротив друга и согласно договору о найме именуются «киоски». В качестве торгового объекта, из которого, собственно, осуществляется продажа товаров, выступает первый киоск, а второй киоск используется в качестве склада и витрины.
Detalii
23
02 2018
23

1. (35.1.20) La transmiterea activelor în leasing, arendă, locațiune, transmitere la prelucrare, fără transmiterea dreptului de proprietate, care documente primare trebuie să elibereze agentul economic, pe aceasta operațiune?

În temeiul art.19 alin.(l)-(3) din Legea contabilității nr.113-XIV din 27 aprilie 2007, faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare și centralizatoare, aprobate de Ministerul Finanțelor, în timpul sau nemijlocit după efectuarea operațiunii.
Detalii
23
02 2018
12

О налогообложении экономических агентов – субъектов сектора малых и средних предприятий с учетом изменений, внесенных Законом № 288 от 15.12.2017 г

Имеет ли право вновь созданное в 2018 году предприятие, которое еще не зарегистрировано как субъект НДС, выбирать налоговый режим с учетом того, что оно собирается осуществлять облагаемые НДС поставки в рамках своей деятельности?
Detalii
23
02 2018
3

О некоторых вопросах налогового администрирования

О некоторых случаях репатриации денежных средств, перечисленных как гарантийный депозитКаков порядок репатриации денежных средств, перечисленных как гарантийный депозит, в случае общей аварии на морском судне?
Detalii
23
02 2018
31

Cu privire la completarea Dării de seamă IPC 18 de către angajatorii rezidenţi ai parcului pentru tehnologia informaţiei

Potrivit prevederilor Legii nr. 77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei, salariaţii rezidenţilor parcului beneficiază de toate tipurile de prestaţii de asigurări sociale de stat din bugetul asigurărilor sociale de stat, conform legislaţiei în vigoare.
Detalii