Catalogul tematic
Тематический каталог

Legislaţia fiscală

reprezintă totalitatea normelor juridice, care stabileşte tipurile impozitelor şi modul de percepere a acestora pe teritoriul Republicii Moldova şi care reglementează relaţiile, ce ţin de apariţia, modificarea şi suspendarea angajamentelor fiscale.

Legislaţia fiscală se compune din Codul fiscal şi din alte acte normative adoptate de către Guvern, Ministerul Finanţelor, IFPS, Serviciul Vamal, de alte autorităţi de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de către autorităţile administraţiei publice locale.

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A3

29
05 2017
1615

BIJ 17: новый формуляр расчета налога на недвижимое имущество

В «Monitorul Oficial» от 26 мая опубликован Приказ Государственной Налоговой Службы №108 от 19 мая 2017 г. об утверждении формуляра Расчета по налогу на недвижимое имущество и Инструкции о порядке его заполнения. Новый формуляр будет использоваться, начиная с налогового периода, соответствующего 2017 г. Он заменит действующий типовой формуляр Расчета по налогу на недвижимое имущество BIJ-15.
Detalii
26
05 2017
725

Campania ,,Activează legal – activează în siguranță” . Primele rezultate ale neconformărilor din acest an

Serviciul Fiscal de Stat continuă să desfășoare acțiuni de informare și conformare benevolă a contribuabililor cu privire la aspectele fiscale în desfășurarea activității de întreprinzător de către persoanele fizice. Acțiunea cu genericul ,,Activează legal – activează în siguranță” a reînceput pe 25 mai 2017, se desfășoară pe întreg teritoriul țării și se va încheia la 5 iunie curent.
Detalii
25
05 2017
679

В Налоговом кодексе появится новый раздел

С 1 января 2017 года вступил в силу Закон об IT-парках, который устанавливает особые правила налогообложения резидентов информационно-технологических парков, а именно – введение единого налога в размере 7% с доходов от продаж. Для реализации этого документа на практике Министерство Финансов разработало пакет поправок в Налоговый кодекс, а также подготовило дополнения в Закон о государственной системе социального страхования и Закон о размере, порядке и сроках уплаты взносов обязательного медицинского страхования.
Detalii
24
05 2017
96

Сoncurența și ajutorul de stat în Moldova

Proiectul de lege privind Programul național în domeniul concurenței și ajutorului de stat pe anii 2017- 2020, propus de Consiliul Concurenței și aprobat de Guvern, a fost publicat în Monitorul Oficial din 19 mai 2017. Programul este elaborat în vederea implementării prevederilor din Strategia Moldova 2020 cu privire la concurență şi își propune, drept obiectiv general, să dezvolte mediul concurențial loial în Moldova, prin deschiderea mai mare a sectoarelor economiei către concurență și monitorizarea eficientă a ajutorului acordat de stat.
Detalii
23
05 2017
406

Serviciul Fiscal de Stat aplică amenzi pentru comercializarea neconformă a ţigărilor

Serviciul Fiscal de Stat a finalizat operațiunea de verificare a agenților economici care comercializează produse de tutungerie cu amănuntul. Acțiunile au avut loc în perioada 26 aprilie — 20 mai 2017 și au avut drept scop combaterea cazurilor de neajustare a prețului la țigări în conformitate cu modificările legislației în vigoare.
Detalii
22
05 2017
1225

O nouă categorie de contribuabili

În scopul asigurării cu drepturi sociale a persoanelor fizice care practică activitatea independentă în domeniul comerţului cu amănuntul, a fost elaborat un proiect de lege prin care se introduce o nouă categorie de plătitori de contribuţii de asigurări sociale la bugetul asiguărilor sociale de statpersoane fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul.
Detalii
20
05 2017
444

О социальном и медицинском страховании лиц, работающих в Представительстве

Представительство «Н» зарегистрировано в Регистрационной палате Республики Молдова. Оно не является юридическим лицом и не занимается предпринимательской деятельностью. Данное представительство занимается исследованием некоторых видов экономической деятельности в Молдове, собираясь впоследствии инвестировать капитал. В Представительстве по индивидуальному трудовому договору работает пять граждан Республики Молдова и семь иностранных граждан. Деятельность Представительства не основано на международном договоре, одной из сторон которого была бы Республика Молдова. В связи с изложенной ситуацией возникает вопрос, подлежат ли социальному и медицинскому страхованию работники Представительства, если деятельность финансируется предприятием, которое расположено за пределами Молдовы?
Detalii
19
05 2017
3241

Применение коэффициента к минимальной зарплате

В Молдове введено требование по дифференцированию должностных окладов в реальном секторе экономики в зависимости от квалификации, уровня профподготовки и компетенции работников, а также степени ответственности при выполнении ими служебных полномочий. К минимальной зарплате в реальном секторе теперь будут применяться коэффициенты, а соотношение минимальных окладов рабочих и руководителей не должно быть менее 1:2.
Detalii
18
05 2017
429

Guvernul nu susține aplicarea cotei TVA de 8% pentru unele mărfuri

Guvernul nu susține aplicarea cotei reduse TVA de 8% pentru mărfurile stipulate în art. 96, lit.b din Codul fiscal, cum ar fi pâinea şi produsele de panificaţie, producţia din zootehnie în formă naturală, unele tipuri de medicamente, precum și alte mărfuri, livrate de către persoanele fizice și juridice care se află pe teritoriul Republicii Moldova și care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar, către persoanele juridice și fizice rezidente, care se află pe teritoriul țării noastre și care au relații cu sistemul fiscal.
Detalii