Catalogul tematic
Тематический каталог

Legislaţia fiscală

reprezintă totalitatea normelor juridice, care stabileşte tipurile impozitelor şi modul de percepere a acestora pe teritoriul Republicii Moldova şi care reglementează relaţiile, ce ţin de apariţia, modificarea şi suspendarea angajamentelor fiscale.

Legislaţia fiscală se compune din Codul fiscal şi din alte acte normative adoptate de către Guvern, Ministerul Finanţelor, IFPS, Serviciul Vamal, de alte autorităţi de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de către autorităţile administraţiei publice locale.

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A3

19
10 2018
555

Propunerile Guvernului pentru modificarea Codului fiscal

Astăzi,19 octombrie 2018, a fost publicat Avizul Executivului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1018 din 17 octombrie 2018. Oferim utilizatorilor noștri posibilitatea de a lua cunoștință de acest document.

”Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr.346 din 12 octombrie 2018) de către un grup de deputați în Parlament, și comunică susținerea acestuia cu următoarele propuneri.
Detalii
20
10 2018
57

1. (29.2.3.3) În cazul achitării dobînzilor în folosul persoanei fizice, agentul economic va avea dreptul sa-i acorde scutiri la impozitul pe venit sau nu?

Fiecare plătitor de dobînzi în folosul persoanelor fizice, cu excepția celor efectuate în folosul întreprinzătorilor individuali și al gospodăriilor țărănești (de fermier), este obligat să rețină din fiecare dobîndă și să achite ca parte a impozitului o sumă stabilită conform art. 89 din Codul fiscal.
Detalii
19
10 2018
117

ORDIN SFS nr. 551 din 18. 10. 2018 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

19
10 2018
444

1. (28.17.27) Are dreptul entitatea la aplicarea cotei reduse în mărime de 10% a TVA pentru livrările efectuate în conformitate cu art.96 lit.b) din Codul fiscal, în cazul în care aceasta obține venituri din alte activități decît cele stipulate în secțiunea I din Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei (CAEM)?

Potrivit art.96 lit.b) din Codul Fiscal, se stabilesc cote reduse a TVA în mărime de:
Detalii
18
10 2018
221

Поиск решений для упрощения перехода обладателей патентов к независимой деятельности

В правительстве состоялось заседание рабочей группы, на котором были рассмотрены меры, которые предстоит предпринять для упрощения смены предпринимателями статуса обладателя патента на независимую деятельность.

Напоминаем, что владельцы патентов, занимающиеся розничной торговлей, вскоре должны перейти к новой форме деятельности, которая предполагает упрощенную систему бухгалтерского учета и обязательное использование кассовых аппаратов. Премьер-министр РМ Павел Филип отметил, что процедура перехода к независимой деятельности требует проведения дополнительного анализа для устранения всех препятствий, о которых сообщали предприниматели.
Detalii