11
07 2016
1037

Finanțare pentru proiecte culturale

Ministerul Culturii inițiază concursul privind finanţarea din bugetul de stat a proiectelor culturale ale asociaţiilor obşteşti pentru anul 2017. Concursul este desfășurat în conformitate cu „Regulamentul cu privire la modul de finanţare din bugetul de stat a proiectelor culturale desfăşurate de asociaţiile obşteşti”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 834 din 08.10.2014. Regulamentul stabileşte modul de susţinere financiară din bugetul de stat a asociaţiilor obşteşti din Republica Moldova în scopul sprijinirii potenţialului creativ, al formării condiţiilor adecvate pentru desfăşurarea activităţilor culturale promovate de societatea civilă şi integrarea acesteia în procesul de realizare a obiectivelor naţionale în domeniul culturii. Asociaţiile obşteşti beneficiază de sprijin financiar prin finanţarea proiectelor culturale, prezentate de către acestea în modul stabilit de prezentul Regulament, în limitele alocaţiilor prevăzute anual în acest scop în bugetul de stat. Regulamentul stabilește 10 criterii ale finanțării proiectelor culturale: capacitatea asociației de a realiza proiectul; fundamentarea obiectivelor; motivarea bugetului; capacitatea asociației de a atrage resurse financiare și parteneri; importanţa culturală a proiectului; importanţa socială a proiectului; actualitatea proiectului, încadrarea în obiectivele și acțiunile strategiei de dezvoltare a culturii naționale; impactul proiectului; durabilitatea proiectului; calitatea mecanismului de monitorizare și evaluare a rezultatelor. Cuantumul finanţării unui proiect cultural se stabileşte până la 50 % din costul lui general, dar nu mai mult de 100 mii lei pentru un proiect. Cuantumul total al alocaţiilor bugetare prevăzute pentru concurs constituie 2 milioane lei. Pentru elaborarea corectă a proiectului cultural organizațiile interesate sunt rugate să consulte „Regulamentul cu privire la modul de finanţare din bugetul de stat a proiectelor culturale desfăşurate de asociaţiile obşteşti”. După elaborarea proiectului, dosarul de participare va fi depus prin completarea unui formular on-line care se găsește pe pagina web a Ministerului Culturii: www.mc.gov.md. Termenul limită de depunere a dosarelor este 15 octombrie 2016.

via | www.bani.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.