07
07 2015
1105

Fondurile Liniei de Creditare din cadrul PAC II sunt accesibile pentru IMM – urile autohtone

Agenții economici sunt încurajați să acceseze fondurile Liniei de Creditare din cadrul Proiectului Bancii Mondiale pentru Ameliorare a Competitivităţii ce oferă asistenţă tehnică şi finanţare investiţională pentru consolidarea competitivităţii întreprinderilor autohtone. Proiectul are drept obiectiv consolidarea competitivităţii întreprinderilor prin implementarea reformei regulatorii și îmbunatatirea mediului de afaceri, modernizarea sistemului infrastructurii calitații, accesul la finanțare şi sprijinirea întreprinderilor care solicita implementarea sistemelor de management a calitatii și de dezvoltare a afacerii. Componenta „Acces la finantare" din cadrul proiectului va facilita accesul la finanțare pe termen mediu și lung a întreprinderilor mici și mijlocii orientate spre export. Activitățile eligibile pentru finanțarea din sursele Liniei de Credit sunt exporturi directe și indirecte, desfășurate pe întreg teritoriul țării (inclusiv în orașele Bălţi și Chişinău). Exporturile legate de activitățile în sectoarele agriculturii, prelucrarea produselor agricole, producerea de bunuri și servicii (cu excepția serviciilor de consultanță), care vor fi legate direct sau indirect de generarea de venituri din exporturi. Exportatorii indirecți vor fi angajați în prestarea de servicii şi/sau livrarea de mărfuri pentru întreprinderile exportatoare. Suma maximă a împrumutului oferit unui agent economic va constitui 800 de mii USD. Perioada de maturitate la împrumuturile oferite este de cel mult 8 ani pentru investitii capitale și respectiv 4 ani pentru mijloace circulante. Împrumuturile vor fi disponibile în USD, Euro sau MDL. Beneficiarii finali eligibili ai sub-împrumuturilor vor fi întreprinderile private, care operează pe teritoriul Republicii Moldova cel puţin 2 ani, cu mai mult de 75% din acţiuni şi alt capital fiind private. Întreprinderile eligibile pentru finanţare vor beneficia direct de fonduri direcţionate prin intermediul băncilor comerciale participante: Pentru informații suplimentare: Tel: 022 29 67 23; Fax: 022 29 67 24; E-mail: piu@mec.gov.md, persoana de contact Aureliu Casian.

via | chamber.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.