09
09 2016
581

Funcționarii publici și persoanele juridice vor primi dreptul de a fonda și conduce organizații necomerciale

Ministerul Justiției a elaborat un proiect de lege care va permite tuturor persoanelor să creeze organizații necomerciale. Astfel, proiectul Legii privind organizațiile necomerciale elimină restricțiile prin care unele categorii, funcționari publici sau persoane juridice nu aveau dreptul să constituie și să participe în calitate de fondatori, membri sau conducători ai organizațiilor necomerciale.

Printre cele mai importante modificări propuse în proiect sunt reformarea mecanismului de înregistrare a organizațiilor necomerciale și simplificarea procedurii de înregistrare a acestora, precum și specificarea clară a structurii și competențelor organizațiilor necomerciale. De asemenea, în proiectul legii sunt incluse toate etapele de constituire, înregistrare, reorganizare și încetare a activității organizațiilor comerciale. În prezent, acestea sunt reglementate prin legi separate.

Totodată, este micșorat termenul de înregistrare al organizațiilor necomerciale – de la 30 la 10 zile, iar termenul în care actele de constituire pot fi prezentate pentru înregistrarea de stat se mărește de la 30 de zile la trei luni.

Proiectul prevede pentru prima dată dreptul organizațiilor necomerciale de a practica antreprenorialul social, dar și un nou tip de activitate publică pe lângă cele deja existente – susținerea și promovarea sectorului necomercial și a organizațiilor necomerciale.

Totodată, este prevăzut un termen de până la 24 de luni acordat organizațiilor necomerciale pentru a-și ajusta actele constitutive care nu corespund rigorilor acestuia. Taxa de înregistrare a organizațiilor necomerciale rămâne de 90 lei, până Guvernul va conveni asupra unei alte sume.

La data intrării în vigoare a proiectului Legii privind organizațiile necomerciale se va abroga Legea cu privire la asociațiile obștești din 1996 și Legea cu privire la fundaţii din 1999. Consultările publice pe marginea acestui proiect vor avea loc în incinta Ministerului Justiției la 14 septembrie.

via | www.bizlaw.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.