19
12 2016
8949

Funcționarul public va putea lucra la stat încă cinci ani după pensionare

După atingerea vârstei de pensionare, funcţionarul public va avea asigurat dreptul de continua să muncească în aceeaşi autoritate încă cinci ani. Totodată, la decizia angajatorului, funcţionarul public va putea fi numit în funcţie şi peste această perioadă. În acest sens, Parlamentul a aprobat în prima lectură proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public. Autorul proiectului, deputatul democrat Sergiu Sîrbu a menționat că proiectul prevede revizuirea relaţiilor contractuale între angajator - autoritate publică şi angajat - funcţionar public o dată cu atingerea de către funcţionarul public a vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă. În special, această problemă este una extrem de actuală în plin proces de reformare a sistemului de pensionare, inclusiv a funcţionarilor publici. Odată cu majorarea treptată a vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă şi revizuirea formulei de calcul a pensiei norma actuală de la art. 42 alin. (5) din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public care acordă dreptul angajatorului să decidă dacă prelungeşte contractul cu funcţionarul public sau nu mai mult de trei ani devine prea dură şi discriminatorie. Se propune ca la împlinirea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă, funcţionarul public să fie numit, de persoana/organul care are competenţă legală de numire în funcţie, pe perioadă determinată, dar nu mai mult de cinci ani, în aceeaşi funcţie publică, în funcţie echivalentă sau în funcţie de nivel inferior, primind pensia şi salariul conform legislaţiei, a precizat Sîrbu. Astfel, acest proiect de lege vine să elimine o inechitate şi o restricţie prea dură pentru unii funcţionari publici care în pofida unei experienţe şi calificări profesionale nu avea dreptul garantat de continua activitatea după împlinirea vîrstei de pensionare. Considerăm că acordarea acestui drept garantat acestei categorii de funcţionari, de a lucra şi a primi, concomitent, atât salariul cît şi pensia va soluționa, cel puțin parțial, o mare problemă legată de suplinirea autorităților publice cu cadre experimentate și calificate, precum și va stimula funcționarii să rămână să activeze în cadrul autorităților publice, a conchis Sîrbu.

via | bani.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.