14
07 2016
1338

Germania va investi 800 mii euro în infrastructura Moldovei

Guvernul Germaniei este dispus să aloce, în următorii ani, 800 mii de euro pentru infrastructura Republicii Moldova, prin intermediul Băncii Germane pentru Reconstrucție (KfW). Cooperarea moldo-germană vizează de această dată două proiecte mari în Republica Moldova – primul preconizat pentru zona de centru a țării, incluzând raioanele Chișinău, Strășeni și Călărași, iar cel de-al doilea proiect se adresează raionului Cahul și vizează proiecte de infrastructură, cum ar fi construcția în localitatea respectivă a două stații — una de tratare și alta de epurare a apei. Actualmente, în paralel cu activitățile pe care le-a întreprins deja, pe segmentul apă și canalizare, Agenția Internațională de Cooperare a Germaniei (GIZ) în Republica Moldova, se află în proces de elaborare un alt studiu de fezabilitate în domeniul aprovizionare cu apă și sanitație pentru raionul Cahul. Studiul, comandat și finanțat de banca germană KfW, a fost început în luna ianuarie a anului curent de compania austriacă "Posch+Partners" și urmează a fi finalizat în aceeași lună a anului 2017, fiind pus pe masa Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și a instituției donatoare pentru luarea deciziei de finanțare. Potrivit experților “Posch+Partners”, studiul de fezabilitate asupra căruia se lucrează la moment, urmează a fi un document care vine să reflecte situația de ultimă oră din domeniul apă și canalizare în sudul Republicii Moldova. Unul din obiectivele principale ale studiului stă în îmbunătățirea sistemului de distribuție a apei și a celui de canalizare în orașul și raionul Cahul, precizează Alexandru Jubea, manager de proiect la“Posch+Partners”. Totodată, ținând cond de faptul că Agenția Internațională de Cooperare a Germaniei a demarat deja un proiect de reabilitare a stației de tratare în orașul Cahul, noii potențiali finanțatori ai proiectului discută, la moment, asupra unor posibilități de modernizare și eficientizare a lucrului acestei stații de tratare. În ceea ce privește construcția unei stații de epurare noi în orașul Cahul, în viziunea nemților aceasta urmează să deservească inclusiv satele din apropiere, care se vor dovedi a fi fezabile de a fi conectate la sistemul de tratare a apei brute și la sistemul de epurare a apelor uzate. La capitolul canalizare, finanțatorul consideră că este necesar, pe lângă reabilitarea unor porțiuni și segmente de sistem, de a extinde rețeaua pentru a acoperi inclusiv cartierele mari din orașul Cahul, care necesită a fi conectate la sistemul de canalizare. Un alt obiectiv al studiului de fezabilitate îl constituie pregătirea unei analize de evaluare a impactului social și asupra mediului, în conformitate cu standardele de protecție KfW și luând în considerație legislația națională. Și aici instituția inginerească austriacă urmează să se pronunțe foarte clar asupra faptului ce impact poate avea asupra mediului construcția unei stații de epurare și lărgirea capacităților stației de tratare din orașul Cahul, acestea fiind privite și din perspectiva unei analize a riscului schimbărilor climatice. În această ordine de idei, compania „Posch+Partners” analizează minuțios istoria climaterică și istoria pe râul Prut din ultimii 30 de ani, pentru a vedea la ce provocări și riscuri se poate aștepta Republica Moldova în următorii ani. De asemenea, sunt luate în calcul caracteristicile socio-economice ale zonei de proiect, documentele de politici ale Guvernului și reglementările ANRE. Precizăm că Guvernul Germaniei a alocat, prin intermediul Băncii Germane de Reconstrucție (KfW), Guvernului Republicii Moldova, 800 de mii de euro pentru elaborarea studiului de fezabilitate. Respectiv, în luna martie a anului 2015, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și banca germană KfW au semnat un acord financiar care detaliază serviciile ce urmează a fi realizate în cadrul proiectului, precum și obligațiile și responsabilitățile părților implicate. Printre acțiunile menționate sunt: elaborarea studiului de fezabilitate privind construcția, în orașul Cahul, a stației de tratare a apei potabile și a unei stații de epurare a apelor uzate; analiza oportunității investițiilor capitale din perspectivă socio-economică, financiară și ecologică; actualizarea planurilor existente privind modernizarea sistemului de aprovizionare cu apă și de canalizare din raionul Cahul; întocmirea unui master-plan privind aprovizionarea cu apă și canalizare a raionului Cahul; evaluarea structurii organizatorico-juridice a companiilor "Apă-Canal" și identificarea măsurilor de sprijin pentru asigurarea unui management durabil. KfW este o bancă de dezvoltare lider în Germania şi una din cele mai mari instituţii financiare din Europa. 80% din capital aparţin Republicii Federale Germania şi 20% – landurilor federale germane.

via | www.realitatea.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.