14
10 2015
1065

Granturi pentru IMM-le din Moldova

Proiectul Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității oferă granturi agenților economici din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) din Moldova destinate co-finanţării serviciilor de consultanţă care vor contribui la consolidarea competitivității la export și accesarea noilor piețe de desfacere. Proiectul vine cu suport agenților economici la îmbunătăţirea produselor şi serviciilor existente; crearea produselor şi serviciilor noi; optimizarea proceselor interne; îmbunătăţirea capacităţilor profesionale ale angajaţilor; dezvoltarea imaginii corporative; identificarea clienţilor şi pieţelor noi; crearea şi fortificarea parteneriatelor din cadrul lanţurilor valorice, etc.Pentru cofinanțare vor putea aplica întreprinderile exportatoare sau situate în lanțul valoric orientat la export din patru sectoare prioritare: produse alimentare şi băuturi; produse electronice şi mecanice; textile; tehnologii informaționale şi externalizarea proceselor de afaceri. Agenţii economici din alte sectoare, de asemenea, pot fi consideraţi eligibili pentru cofinanțare dacă proiectele acestora demonstrează îmbunătățirea competitivității. Granturile vor fi acordate pentru acoperirea a 50% din costul serviciilor de consultanță, suma maximă / beneficiar fiind de 200 mii lei. Pentru mai multe informații: www.uipac.md, e-mail: mgf@star.md, tel: 022 296 723

via | chamber.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.