17
12 2015
1055

Guvernul Moldovei va gestiona fondurile de urgenţă în alt mod

Guvernul Moldovei a aprobat Regulamentul privind gestionarea fondurilor de urgenţă ale Guvernului, care prevede modificarea procedurii de administrare a Fondului de rezervă şi a Fondului de intervenţie şi înăsprirea criteriilor de repartizare a mijloacelor acestora, relatează Noi.md. Documentul reprezintă o bază normativă comună pentru administrarea Fondului de rezervă şi a Fondului de intervenţie, care pînă în prezent au fost gestionate în baza unor regulamente separate. Totodată, Fondul de rezervă al Guvernului va fi destinat exclusiv finanţării cheltuielilor bugetare neprevăzute, iar Fondul de intervenţie – finanţării cheltuielilor pentru lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale şi situaţiilor excepţionale de caracter tehnogen, natural şi biologico-social. Experienţa anilor precedenţi arată că deseori din Fondul de rezervă al Guvernului s-au finanţat măsuri care puteau fi prevăzute, însă autorităţile centrale nu le-au prevăzut. Noul regulament privind gestionarea fondurilor de urgenţă ale Guvernului nu admite cheltuieli care puteau fi prevăzute din timp, la etapa de planificare bugetară. Regulamentul stabileşte criteriile pentru alocarea şi folosirea mijloacelor, specificul elaborării hotărîrilor Guvernului privind utilizarea mijloacelor din fondurile de urgenţă, evidenţa mijloacelor, rapoartele şi controlul mijloacelor utilizate. Acesta mai prevede schimbarea calitativă a procedurii de stabilire a eligibilităţii cheltuielilor pentru alocare din fondurile de urgenţă. Se mai stipulează că pe parcursul anului volumul aprobat al Fondului de intervenţie poate fi suplimentat cu donaţii din partea persoanelor fizice şi juridice. Proiectul Regulamentului a fost elaborat ţinînd cont de practica ţărilor-membre ale Uniunii Europene, în special a Sloveniei şi României.

via | www.noi.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.