05
08 2015
1070

IFS Căușeni: accente pe conformarea fiscală benevolă

Serviciul Fiscal de Stat nu are drept scop sancționarea contribuabililor, ci conformarea lor benevolă, prin educarea agenților economici și întregii societăți în spiritul respectării legislației fiscale în vigoare. Astfel, în scopul conformării benevole a contribuabililor, în perioada 27.07.2015–03.08.2015 au fost expediate, agenților economici cu risc sporit de fraudă fiscală, 27 de scrisori-tip de conformare fiscală benevolă. De asemenea, Direcția “Control Fiscal” a IFS Căușeni a efectuat controale fiscale operative privind respectarea legislaţiei fiscale la contribuabili din mai multe domenii de activitate. Urmare a acțiunilor întreprinse s-au depistat mai multe nereguli:
  • 6 cazuri de activitate de antreprenoriat ilicit, fiind întocmite procese-verbale contraventionale, conform art.263 alin.1 al Codului Contravențional. Pe aceste cazuri vor fi aplicate sancțiuni administrative, de la 6.0 mii lei la 18.0 mii lei. Într-un caz au fost ridicate corpurile delicte – haine;
  • 4 cazuri de împiedicare a controlului fiscal prin neprezentarea documentelor de proveniență a mărfii în cadrul controlului fiscal. Pe aceste cazuri vor fi aplicate sancţiuni fiscale în sumă de 20.0 mii lei;
  • un caz de neutilizare a MCC, sancțiunea fiscală constituind 5.0 mii lei si cea administrativă - 1,0 mii lei;
  • un caz de excedent de numerar în sertarul MCC, sancțiunea fiscală fiind de 5.0 mii lei și cea administrativă -1.0 mii lei.
În aceiași perioadă s-a finalizat un control fiscal, prin verificare totală, efectuat la interpelarea Inspectoratului de Poliție Căușeni. Urmare a acestei acțiuni de verificare s-au calculat suplimentar plăti la buget în sumă de 67.2 mii lei. În perioada de referință s-a mai efectuat un control fiscal, prin verificare totală de lichidare a întreprinderii, pentru neregulile depistate fiind calculate plăți suplimentare la buget în sumă de 7.2 mii lei și au fost micșorate pierderile fiscale cu 25.1 mii lei. Pe data de 31.07.2015 s-a finalizat monitorizarea a trei posturi fiscale staționare. În cazul a doi agenți economici, conform datelor preventive, s-a constatat o creștere a veniturilor zilnice, în comparație cu perioada precedentă, cu 54% și 66%.
via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.