24
07 2015
1548

IFS pe mun. Chișinău: asigurare a unui nivel înalt al conformării fiscale

Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chișinău, în scopul eficientizării activității Serviciului Fiscal de Stat, a realizat următoarele activități:
  • a fost asigurată popularizarea primului termen de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare de comun cu prietenii contribuabililor și perceptorii fiscali, prin difuzarea spotului publicitar prin intermediul radioului local al piețelor și centrelor comerciale, precum și antrenarea voluntarilor pentru repartizarea pliantelor în locuri publice și în lădițele poștale;
  • a fost continuată promovarea legislației fiscale în rândurile contribuabililor din raza teritoriilor administrate prin asistența acestora la locul de activitate, în scopul promovării conlucrării parteneriale „de la egal la egal” și asigurării unui nivel înalt al conformării fiscale, precum și informării asupra beneficierii avantajelor urmare a conectării la serviciile fiscale electronice. De asemenea, a fost realizată etapa inițială de abonare a contribuabililor la modulul „Abonare”, serviciul ,,Diseminare mesaje” direct în incinta DAF-urilor;
  • de către DAF Centru au fost desfășurate 2 convorbiri cu colectivele de muncă ale centrelor comerciale „Unic” și „Gemeni”, ca măsură de popularizare a legislației fiscale;
  • de către DAF Râșcani au fost purtate discuții interactive cu deținătorii de patente referitor la aplicarea corectă a normei fiscale, și celei care reglementează asigurarea socială cu participarea colaboratorilor Casei Naționale de Asigurări Sociale și reprezentanților Preturii Râșcani;
  • angajații DAF Ciocana au acordat suport financiar Colegiului Financiar-Bancar, în legătură cu aniversarea a 70 ani de la înființare.
Pentru perioada 23.07.2015–30 iulie curent, sunt prevăzute următoarele acțiuni:
  • în scopul îmbunătățirii imaginii SFS în raport cu contribuabilii în vederea eficientizării activității SFS, Direcțiile administrare fiscală din raza municipiului Chișinău de comun cu prietenii contribuabililor și perceptorii fiscali, precum și prin difuzarea spotului publicitar prin intermediul radioului local al piețelor și centrelor comerciale, vor continua popularizarea informației aferente conectării la serviciile electronice și modului de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare în anul 2015, de către persoanele juridice;
  • va continua promovarea legislației fiscale în rândurile contribuabililor din raza teritoriilor administrate prin asistența acestora la locul de activitate;
  • DAF Ciocana va desfășura un seminar de instruire în baza Ghidului de asistență în lansarea afacerilor. Aspecte ce țin de conformarea voluntară la legislația fiscală, la legislația muncii în scopul minimizării fenomenului achitării salariilor „în plic” și „munca la negru”. Utilizarea serviciilor electronice fiscale în procesul de raportare fiscală. SIA „ e-Factura”. Oportunitățile SIA „ Diseminare mesaje”;
  • DAF Buiucani va desfășura seminarul privind particularitățile completării și prezentării Calculului impozitului pe bunurile imobiliare Forma BIJ-15, inclusiv în cazul existenței subdiviziunilor în afara unității administrativ-teritoriale, precum și popularizarea conformării benevole a contribuabililor în vederea contracarării achitării salariilor „în plic” și „muncii la negru”, conform indicației IFPS nr.43 din 10.06.2015.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.