17
03 2016
891

Împuterniciri mai mari pentru Curtea de Conturi

Curtea de Conturi va avea posibilitatea să efectueze audit extern la societăţile comerciale al căror capital social este de stat în întregime, sau la care statul, unităţile administrativ-teritoriale, instituţiile publice sau regiile autonome deţin singure sau împreună, cel puţin 20% din capitalul social. Un proiect de lege în acest sens a fost votat astăzi la Parlament, fiind susținut de către 80 de deputați din 84 prezenți, scrie Realitatea.md. În prezent Curtea de Conturi are dreptul de a efectua audituri numai la agenţii economici, în care statul are cota parte în capitalul social în mărime de peste 50%. Comisia economie, buget și finanțe a constatat că această instituţie nu a putut efectua audituri la unele societăţi comerciale notorii cum ar fi: Moldova Gaz, Banca de Economii, Glass Container Company etc. Pe parcursul anului 2014, conform datelor Agenţiei proprietăţi publice, statul a suferit o pierdere de aproape 900 milioane lei ca urmare a gestionării ineficiente a societăţilor în care deţine între 20% şi 50% din capitalul social. Astfel, în urma intrării în vigoare a prevederilor acestei legi, statul, prin intermediul auditurilor Curţii de Conturi, va putea evalua şi prescrie diminuarea cheltuielilor pentru societăţile în care deţine cel puţin 20% din capital social, faţă de 50% actualmente. Propunerea dată este susţinută şi de către Curtea de Conturi.

via | www.bani.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.